Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

  1. Môj život a Duch svätý?.... Je pre mňa ako oheň pre zápalku.. moja energia, moje vnuknutia, nápady....

V knihe od Pátra Eliasa Vella - Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať? sa mi páči ako píše o Duchu svätom- "On je ten prostredník Cirkvi, ktorý vás zavedie na správnu cestu lásky, radosti a pokoja. " aj tam neskôr píše nádherne. Veľmi sa mi páčia aj piesne o Duchu svätom čo spievame v zbore ... ako keby cítim že tam je .. zaleje ma radosťou a šťastím.  No čo by som chcela vylepšiť ? Viac si tu prítomnosť uvedomovať a ďakovať mu za všetko. 

 2. Apoštoli a Duch Svätý ..... 

To že mohli rozumieť/ rozprávať toľkými jazykmi , že sa nebáli kázať, že boli za Ježiša ochotný zomrieť by bez Ducha svätého nedokázali a ani by sa to asi nestalo. Ježiš ho poslal Cirkvi, aby ju chránil a posväcoval.  

Podľa mňa - že keď kázali a ľudia ich dychtivo počúvali, a nasledovali tam musel byť Duch Svätý- .... "Svoju vďačnosť Bohu vyjadrovali chválami a spevom a všetkým ľuďom sa to páčilo. Pán im denne pridával ďalších, ktorí uverili a boli zachránení." - 

"38 Peter im odpovedal: Nech sa každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha." - lebo Duch Svätý nás môže naplniť iba vtedy keď veríme v Ježiša (dáme sa pokrstiť).

Vysvetľujem si to - predstavujem si to ako keby Duch Svätý stál nad nimi a "osvecoval- posilňoval- povzbudzoval" ich, lebo predtým než ich osvietil tak sa báli no potom už nie .... Duch svätý ich posilňoval aby dokázali robiť to čo urobili.

Ja osobne si z toho vyvodzujem, že Duch Svätý je základ, základ Cirkvi bez ktorého by nebolo takpovediac skoro nič. Chápem to správne ? 

No bol to oriešok ....

K.K. 

  1. prorok Izaiáš: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti.“

Ako som doteraz vnímala Ducha svätého? Ja ho beriem ako niekoho alebo niečo, čo mi je oporou v živote ako Ježiš. Len ja osobne si myslím, že on je niečo "viac". On je ten čo nám dáva lásku, nádej, Ježiš nám ju ukazoval, ale musí byť niekto, kto nám ju dáva. Ja si myslím, že je to on, jeden zo "Svätej trojice".  Čo som o ňom čítala, rôzne zaujímavosti a pohľady iných ľudí, tak v minulosti ho brali ako človeka. Čo je pre mňa dosť zaujímavé. Ako na to dokázali prísť... A čo by som chcela zmeniť? Nikto z nás nie je dokonalý, určite niečo, uvedomovať si viac kto nám dáva veci do života. No nie je nič konkrétne. Ja si myslím, že to príde samo, ak naozaj budem chcieť zmením sa ja a on mi pomôže. 

  1. Apoštoli a Duch Svätý 

1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 

Bolo taktiež spomínané, že Duch Svätý rozprával alebo posielal rôzne "odkazy" cez apoštolov. Ježiš učil apoštolov láske, poučeniu a snažil sa och naučiť keď už to tak poviem a naviesť na správcu cestu viery. Takže tým ako on ich učil boli v spojení s duchom svätým ako každý z nás. 

N.Š.

  1. Ducha svätého som prijala v deň krstu. Myslím si, že sa s ním stretávam najmä cez modlitby a robenia dobra. Ducha svätého vnímam ako niečo dobré, čo je ukryté v každom nás.

Nie každý to vie dať na povrch, lebo nájdu sa aj ľudia, ktorí sa zmietnu zlými chodníčkami a ich dobro skrýva čierny tieň.

Chcela by som vylepšiť rannú modlitbu, lebo nie vždy to stihnem a častejšie chodievať na svätú spoveď. Samozrejme, že by som aj chcela robiť, čo najmenej hriechov, ktoré sú viac - menej zbytočné.

  1. b) Duch svätý sa apoštolom zjavil v podobe ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili nad každého prítomného.

Ohnivý jazyk je znak zostúpenia tretej Božskej osoby. Po príchode týchto tzv. "ohnivých jazykov" všetkých naplnil Duch svätý a začali hovoriť inými jazykmi. Duch svätý k ním prišiel na 10. deň nanebovstúpenia Pána Ježiša.

L.Š

Tu je doslova citácia Skutkov.  To nebol cieľ. Išlo o komentár – čo ste si z toho zobrali pre seba! V Skutkoch apoštolov je spomenutý Duch sv. 512 krát. Prečo asi? Čiastočne to má vyjadrené K.K. Poznámka editora.

1-Ducha svätého vnímam hlavne v modlitbe, kde vyznávam vieru. No priznám sa, že v tejto modlitbe vnímam najviac nášho Boha a jeho syna-nášho Ježiša. No zamýšľam sa nad tým, že sila nekonečnej lásky medzi Bohom, Ježišom a ľudských duší je vlastne dar Ducha svätého a to by som si chcela viac a častejšie uvedomovať a ďakovať aj za iné dary, ktorými nás obdarováva.


2-A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky -  Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.  Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.  Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.  On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.

Podobne ako vyšie. 

N.H.

1. Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha)

Sme kresťania, čiže v každom z nás by mal byť Duch Svätý ale každý ho pociťuje inak, napríklad v modlitbách, Ja ho však viac cítim vtedy, keď si neviem rady napríklad s testom, keď neviem ako ďalej, proste mnou prejde nejaká myšlienka, prídem na to, len škoda že to je často až po odovzdaní testu. Dodáva mi múdrosť. Silu, keď tancujem. Často si sadnem od vyčerpania a už nevládzem ďalej. Ale on žije v mojom srdci a ozve sa vždy, keď treba. Keď sa mi nedarí a často padá palička, vezmem ju a hodím do kúta. Ale niečo sa opäť ozve. vezmem ju znova do rúk a nejako sa donútim znova vstať a pokračovať v tom, pretože viem že ma to baví a aj tá bolesť občas stojí za to.

Keď sa trápia kamaráti, rodina, vždy je tu so mnou aby som im pomohla, rozveselila ich. Nedalo by sa mi len sa prizerať ako sa majú zle. Keď vidím niekoho, kto potrebuje pomoc a aj keď som hanblivá, vždy sa ponúknem. Pretože cítim, že je to správne. Alebo aj obyčajné objatie. To teplo, pocit bezpečia, cítim ducha svätého vo všetkom, čo robím. Keď neviem čo ďalej, pomôže mi uistiť sa. Preto si ho vážim, sprevádza ma každý deň a dopomáha k správnym rozhodnutiam.

Ukazuje svoju slávu, ukľudňuje a utvrdzuje nás.

 2a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17)

Hovorí o tom ako: Duch Svätý je duchom pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. My ho však poznáme, lebo je v nás a bude v nás. Nebudeme nikdy sami, pretože nás navštívi. Ak dodržujeme prikázania, milujeme ducha svätého a Boh miluje nás, je tu aby pripomínal, čo vravel Ježiš, príde v jeho mene, ukážeme sa Bohu v tom priamom svetle. 

L.G.

1. Ducha svätého vo svojom živote momentálne vnímam ako dar. Už keď som bola menšia mama si všimla že viem pekne kresliť, neprikladala som tomu nejakú zvláštnosť až teraz odstupom času som pochopila, že je to vlastne dar Ducha svätého, že mám takýto talent. Ducha svätého vnímam hlavne v modlitbe, v kostole na svätej omši už len pri prežehnaní.

 On je prítomný v každej svätosti. Už ako malá som ho prijala v sviatosti krstu neskôr vo sviatosti zmierenia, svätom prijímaní

 Momentálne sa teším na to ako ho opäť prijmem v niečom novom a to v sviatosti birmovania. V tomto smere by som chcela zlepšiť moje vnímanie ducha svätého. Pretože nie vždy si uvedomujem že je so mnou všade prítomný.

 A.P.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.