Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pozrime sa bližšie na vznik a účinky tejto sviatosti.

Vezmite si do rúk Nový zákon a tam si nalistujte Skutky apoštolov, najmä 2. hlavu, verše 1 až 41, v ktorých sa opisuje prvá birmovka na Turíce, ktoré boli na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Krista a na desiaty deň po jeho nanebovstúpení. Apoštoli sa do tohto dňa skrývali, lebo sa báli. Pochybovali o Ježišovi, či ozaj vstal zmŕtvych. Nemali odvahy predstúpiť pred ľudí, aby o Ježišovi kázali, hoci všetky tie udalosti, ktoré sa stali, Ježiš predpovedal. A čo sa stalo s apoštolmi po zoslaní Ducha Svätého, to opisuje nielen 2. hlava Skutkov apoštolov, ale aj všetky skutky a okrem toho aj história prvej Cirkvi. Apoštoli sa prestali báť, ba práve naopak, neohrozene hlásali všetko, čo vedeli o Ježišovi, napriek tomu, že im to zakazovali, že ich prenasledovali, väznili, bili, ba dokonca každého, okrem Jána, kruto umučili. Apoštola Petra ukrižovali dolu hlavou, apoštola Bartolomeja zaživa odrali z kože, apoštola Šimona prerezali pílou cez pás, apoštola Jakuba zoťali sekerou, apoštola Tomáša prebodli kopijou a apoštolov Filipa a Ondreja ukrižovali.

Prijať túto sviatosť, to nie je len tak, aby sme ju prijali. Berieme na seba veľký záväzok, lebo máme svedčiť o Kristovi v tejto dobe rovnako, ako svedčili o ňom apoštoli vo svojej dobe. Práve preto prijímame túto sviatosť, aby sme toho boli schopní. Duch Svätý nás posilní, naplní silou, ale prijať ho musíme my! Predovšetkým je najpotrebnejší duchovný život. Apoštoli, keď očakávali Ducha Svätého na Turíce, desať dní pred jeho príchodom „zotrvávali na modlitbách.“ (Sk.1,14) Modlime sa často a radi! S láskou navštevujme nedeľné sväté omše, pristupujme často k svätému prijímaniu. Na všetkých miestach potrebujeme dobrých veriacich katolíkov, ktorí si zodpovedne a čestne zastanú svoje miesta.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.