Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Cirkev nás v niektoré dní roka vyzýva k modlitbám a obetiam na rôzne úmysly: 

Jarné kántrové dni

Slávia sa v týždni po Prvej pôstnej nedeli.

Obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 

Letné kántrové dni

Slávia sa v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého.

Obsah: Prosby za jednotu kresťanov alebo o duchovné povolania. 

Jesenné kántrové dni

Slávia sa v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža).

Obsah: Poďakovanie za úrodu. 

Zimné kántrové dni

Slávia sa v druhom adventnom týždni.

Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

Poznámka: Pri všetkých kántrových dňoch je záväzný len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota. 

Prosebné dni

Určujú sa tri dni pred Nanebovstúpením Pána. Záväzný je jeden deň.

Zameranie: Prosba za úrodu
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.