Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Úvodná modlitba 

Boh Stvoriteľ, náš Nebeský otec, vidí Kristovu obetu súčasne s našim životom.

 

Stále sa rodia deti, každodenne ľudia trpia a v bolestiach zomierajú. Ježiš je s každým z nich, s každým z nás.

Chvíľka ticha

Tak náš Pán pokračuje vo svojej obete nebeskému Otcovi za spásu človeka. Krížová cesta je vlastne cesta životom. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

  1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

 Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Veľký a mocný v slove a čine bol Pán za svojho verejného pôsobenia. Dotkol sa hlboko myslenia a konania mocných, jedol s hriešnikmi, dával prednosť chudobným a chorým. V tejto hodine sa mu všetci pomstia. Ale za čo?

Chvíľka ticha

Pane, ja viem, že budem odsudzovaný, keď sa pokúsim aspoň trochu žiť ako ty. Pomôž mi bojovať, pomôž mi žiť dôsledne tvoje evanjelium teraz i do konca života. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

  •  2 Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Pán berie mlčky kríž na svoje plecia. Je to ťažké bremeno. On vidí všetko utrpenie sveta. I moje. Ježiš na celej ceste utrpením berie na seba aj hriechy celého sveta i moje hriechy.

Chvíľka ticha

Pane, pomôž mi pochopiť, že ty nespôsobuješ ani jednu moju bolesť. A pomôž mi tiež pochopiť, že každé trápenie obetované tebe, je vykúpením. Daj, nech každé ráno vždy znova začínam kráčať životom s tebou. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

           3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Na chvíľu akoby Pán, mučením oslabený, zaváhal a padol. Ježiš - Boh klesol do prachu cesty. Nehanbí sa pre nás byť slabým.

Chvíľka ticha

Toľkokrát sme sa rozhodli ísť za tebou, Pane, keď sme sa ti úplne odovzdali, ale potom sme sa obzreli na iných, kamaráti nám boli viac, zaváhali sme a opustili sme ťa. A v tej chvíli nás obklopila smutná samota.

Ušetri nás, Pane, zbytočných chýb, ktoré nás vzďaľujú od Teba. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

           4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Ježišova Matka kráča na krížovej ceste za svojim synom. Ide v zástupe, anonymná, ale nespúšťa ho z očí. Ona pozná Ježišove bolesti, ona prežíva jeho bolesti, bez toho, že by sa k nemu priblížila, bez toho, že by sa Ježiša dotkla, bez toho, že by sa s nim rozprávala. Svojmu synovi pomáha pri záchrane sveta.

Chvíľka ticha

Pane, chcem si pripomínať, že aj moja matka ide takto so mnou. Pomôž mi, aby sa nemusela pre mňa trápiť. Nauč ma nemyslieť len na seba, ale aj na rodinu a tých čo sa trápia. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami

         5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Šimon stretol Pána a bol prinútený pomôcť mu. Bol prinútený, ale potom možno bol rád, že pomohol. Možno to bolo zo súcitu, snáď spoznal Ježiša...

Všemohúci Ježiš, si nechávaš pomôcť človekom. Chce byť odkázaný na pomoc. Ja potrebujem ľudí, ale odmietam pomocné ruky. A predsa po mojom boku kráčajú rodičia, brat, kamaráti, kňazi, animátori. Len spoločne niečo dokážeme.

Chvíľka ticha

Spasiteľ, dopraj mi spoznať a prijať všetkých Šimonov na mojej ceste, aj keď budú niekedy prinútení. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami

          6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Táto žena sa na Ježiša dlho pozerala, trpela jeho bolesťou, a keď to už nemohla vydržať, odstrčila vojakov a šatkou utrela Ježišovi tvár.

Trpezlivý Ježišu, často sme uponáhľaný a chodíme okolo teba bez povšimnutia. Áno, nevidíme ťa v našich ubolených blízkych.

Odpusť nám, náš zatemnený zrak nevidí tvoje veľké svetlo!

Prosím, príď ku mne, chcem žiť s tebou a podľa teba.. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

          7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Pán Ježiš už nemôže ísť ďalej. Tentoraz ho zráža nielen váha kríža, ale aj únava. Opakované utrpenia uspávajú vôľu. Naše hriechy sú účinným uspávacím prostriedkom pre naše svedomie. Rýchlo si zvykáme na zlo. Neraz sme ďaleko od radostnej cesty, ktorú nám určil Stvoriteľ.

Chvíľka ticha

Ježišu, zachovaj a udržuj silu môjho ducha! Ušetri ma návyku na hriech, ktorý uspáva a zabíja. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

          8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Ženy veľmi rýchlo vycítili, v akej situácii sa Pán nachádza. A ony sú také bezmocné, preto plačú, plačú zo súcitu.

Pane, my tiež vieme mať súciť s tvojimi bolesťami a s bolesťami sveta. Ale plakať nad svojimi hriechmi, to je niečo iné. Áno, my dokážeme nájsť vinníka inde, len nie v sebe.

Chvíľka ticha

Trpiaci Ježišu, pomôž nám pochopiť, že sme hriešni. Nesprávame sa dobre k svojim rodičom, často sú z nás smutní a často musia pre nás dokonca plakať, 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

           9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Nový pád. Vojaci ho bijú, nehýbe sa. Je mŕtvy? Nie, ale som na konci so svojimi silami. – Minúta strašnej úzkosti. Ježiš padol, ale až na vrchole Kalvárie.

My tiež niekedy znova padáme. A Ježiš nás predsa čaká na Kalvárii, lebo chce zmerať našu dôveru.

Chvíľka ticha

Dobrotivý Ježišu, ak strácame odvahu, sme stratení, ak bojujeme, sme zachránení. Vlej do hĺbky našej duše veľkú dôveru v teba. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

        10.Pánu Ježišovi zvliekajú šaty 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Pán už nemal nič, len svoje šaty. Tie kedysi utkala jeho Matka. Ale i tie sú zbytočné, jediná potrebná vec je kríž.

Ježišu, i my sa musíme zbaviť všetkého na čom často hriešne lipneme, čo nás odvádza od rodiny, druhých, dobra,

Chvíľka ticha

Pane, ty sám strhni z nás posledné rúcho zla, veď dobre vieme, že musíme zomrieť zlobe, aby sme dosiahli život. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

         11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Hľa, Baránok Boží, ktorý sa kladie na oltár kríža! Ježiš sa necháva napnúť na kríž a dokonale pribiť. I my sa máme položiť na kríž prítomnej chvíle a venovať sa tomu čo je potrebné.

Chvíľka ticha

Ježišu, nikde inde ťa nenájdeme len v prítomnej chvíli, tam kde máme byť, v tom čo máme robiť. Nemôžme sa utápať v minulosti a snívať o budúcnosti. Tu nás čakáš, tu sa spoločne všetci zachránime, tu spoločne pomôžeme ostatným. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami

 

        12.  Pán Ježiš na kríži zomiera 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Ešte niekoľko hodín, minút, chvíľ. Pán Ježiš, je už na konci svojej cesty. Také dlhé sú posledné hodiny, minúty zomierania.

Chvíľka ticha

Pane Ježišu, ty si dokázal odumrieť všetkým iným činnostiam, aby si mohol objať tieto skrížené drevá, pre ktoré si sa narodil. Odovzdávaš všetko Nebeskému otcovi z veľkej lásky. Posledné tvoje zvolanie, posledná modlitba: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23, 46). 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

         13. Pána Ježiša skladajú z kríža 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Ježiš je pomaly snímaný z kríža; ako človek unavený svojou prácou upadá do sladkého spánku. Jeho Matka ho prijala do svojho náručia. Tak Pán prišiel, aby splnil vôľu Otcovu, aby slúžil. Sme tiež takí unavení zo služby ľuďom, z konania dobra pre nebeského Otca?

Chvíľka ticha

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu našej smrti. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

        14. Pána Ježiša pochovávajú 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti... 

Ježiš je už pochovaný, kameň je privalený. Rodina plače, priatelia sú opustení. Je to situácia v ktorej sa ocitne každý z nás.

Chvíľka ticha

Ale Pane, ešte nie je koniec. Ty zomieraš až do konca sveta. Ľudia sa striedajú na krížovej ceste. Zomrieš aj s nami, aby sme s tebou vstali k novému životu, v ktorom ty žiješ. 

Ukrižovaný Ježiš zmiluj sa nad nami 

Záver

Cesta života je cesta skoro takmer rovnaná. Striedajú sa v nej chvíle, ktoré stoja za to, s chvíľami jednotvárnymi a všednými. Nie vždy nás sprevádza slnko šťastia a úsmev priateľa. Je to cesta od narodenia a vedie do hrobu. Vieme, že za hrobom nás čakáš ty, Pane Ježišu, vo svojej sláve.

Pane, pomôž nám neochvejne kráčať za tebou; daj, aby sme ťa stále videli a podľa tvojho príkladu si navzájom pomáhali.

 

Na úmysel sv. otca.

Pod tvoju ochranu...

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu... 

V:   So svojim milým Synom

R:  Nech nás požehná Panna Mária.

Turzovka, 12.2.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.