Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

V Adventnom období posvätná liturgia slávi Nepoškvrnené počatie panenskej Bohorodičky…

Popri tom posvätná liturgia v Adventnom období spomína Pannu Máriu, najmä v dňoch od 17. do 24. decembra a osobitne v nedeľu, ktorá predchádza Narodenie Pána. V tú nedeľu dá zaznieť dávnym predpovediam prorokov o panenskej Matke a o Mesiášovi a číta state z evanjelia o čoskorom narodení Krista Pána a jeho Predchodcu. Takým spôsobom veriaci, ktorí uplatňujú ducha posvätnej adventnej liturgie vo svojom živote, rozjímajúc o nevýslovnej láske, akou panenská Matka

Adventné obdobie očakávala Syna, sú pobádaní vziať si ju za vzor a pripravovať sa ísť v ústrety prichádzajúcemu Spasiteľovi „bedliaci v modlitbách a jasajúci na jeho slávu“. Je osožné všimnúť si aj to, ako adventná liturgia spája očakávanie Mesiáša a očakávanie slávneho Kristovho príchodu s obdivuhodnou pripomienkou Matky. Tým poskytuje príklad skvelej kultovej rovnováhy, ktorá sa môže vziať za pravidlo, aby sa vyhlo sklonom – ktoré sa vyskytli v podaktorých ľudových prejavoch nábožnosti – oddeliť pobožnosť k Bohorodičke Márii od jej nevyhnutného stredobodu, to jest od Krista. Takým spôsobom sa môže toto obdobie pokladať, ako to potvrdili liturgisti – za zvlášť vhodné na uctievanie Bohorodičky. Tento náhľad My nadobro schvaľujeme a želáme si, aby ho všade prijali a uplatňovali. (Porov. Pavol VI., Marialis cultus, 3 — 4)

Rorátna omša Na tých miestach, kde si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu a vo väčšom počte sa zúčastňuje na svätej omši, možno brať – okrem nedieľ, slávností a sviatkov – v dňoch do 16. decembra tieto formuláre: a) Spoločné omše na sviatky Preblahoslavenej Panny Márie v Adventnom období (z Rímskeho misála). b) Preblahoslavená Panna Mária, vyvolený potomok Izraela (Liturgický obežník 1/1988, s. 7). c) Preblahoslavená Panna Mária pri Zvestovaní Pána (Liturgický obežník 1/1980, s. 11). d) Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (Liturgický obežník 1/1988, s. 14). Čítania sa berú z bežného dňa. Tieto omše sa môžu sláviť aj vo večerných hodinách. V mariánskych svätyniach sa povoľujú tri uvedené formuláre (b — d) pre putujúcich kňazov alebo pre skupinu pútnikov cez celý Advent okrem dní, ktoré sú v Tabuľke liturgických dní, VSLR, 59, uvedené pod č. 1. — 6. Biblické čítania, ak nejde o slávenie s povahou sviatku alebo slávnosti, sa berú z bežného dňa. Pravda, treba dbať aj na to, aby sa nevynechalo príliš mnoho omší z Adventného obdobia (najmä v kostoloch, ktoré nie sú mariánskymi svätyňami); veď v novom misáli má každý deň svoj omšový formulár.

Zvuk organa a ozdobovanie oltára kvetmi v Advente V Adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána. (Cæremoniale Episcoporum, 41, 236)

V Adventnom období posvätná liturgia slávi Nepoškvrnené počatie panenskej Bohorodičky… Popri tom posvätná liturgia v Adventnom období spomína Pannu Máriu, najmä v dňoch od 17. do 24. decembra a osobitne v nedeľu, ktorá predchádza Narodenie Pána. V tú nedeľu dá zaznieť dávnym predpovediam prorokov o panenskej Matke a o Mesiášovi a číta state z evanjelia o čoskorom narodení Krista Pána a jeho Predchodcu. Takým spôsobom veriaci, ktorí uplatňujú ducha posvätnej adventnej liturgie vo svojom živote, rozjímajúc o nevýslovnej láske, akou panenská Matka

Adventné obdobie očakávala Syna, sú pobádaní vziať si ju za vzor a pripravovať sa ísť v ústrety prichádzajúcemu Spasiteľovi „bedliaci v modlitbách a jasajúci na jeho slávu“. Je osožné všimnúť si aj to, ako adventná liturgia spája očakávanie Mesiáša a očakávanie slávneho Kristovho príchodu s obdivuhodnou pripomienkou Matky. Tým poskytuje príklad skvelej kultovej rovnováhy, ktorá sa môže vziať za pravidlo, aby sa vyhlo sklonom – ktoré sa vyskytli v podaktorých ľudových prejavoch nábožnosti – oddeliť pobožnosť k Bohorodičke Márii od jej nevyhnutného stredobodu, to jest od Krista. Takým spôsobom sa môže toto obdobie pokladať, ako to potvrdili liturgisti – za zvlášť vhodné na uctievanie Bohorodičky. Tento náhľad My nadobro schvaľujeme a želáme si, aby ho všade prijali a uplatňovali. (Porov. Pavol VI., Marialis cultus, 3 — 4)

Rorátna omša Na tých miestach, kde si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu a vo väčšom počte sa zúčastňuje na svätej omši, možno brať – okrem nedieľ, slávností a sviatkov – v dňoch do 16. decembra tieto formuláre: a) Spoločné omše na sviatky Preblahoslavenej Panny Márie v Adventnom období (z Rímskeho misála). b) Preblahoslavená Panna Mária, vyvolený potomok Izraela (Liturgický obežník 1/1988, s. 7). c) Preblahoslavená Panna Mária pri Zvestovaní Pána (Liturgický obežník 1/1980, s. 11). d) Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (Liturgický obežník 1/1988, s. 14). Čítania sa berú z bežného dňa. Tieto omše sa môžu sláviť aj vo večerných hodinách. V mariánskych svätyniach sa povoľujú tri uvedené formuláre (b — d) pre putujúcich kňazov alebo pre skupinu pútnikov cez celý Advent okrem dní, ktoré sú v Tabuľke liturgických dní, VSLR, 59, uvedené pod č. 1. — 6. Biblické čítania, ak nejde o slávenie s povahou sviatku alebo slávnosti, sa berú z bežného dňa. Pravda, treba dbať aj na to, aby sa nevynechalo príliš mnoho omší z Adventného obdobia (najmä v kostoloch, ktoré nie sú mariánskymi svätyňami); veď v novom misáli má každý deň svoj omšový formulár.

Zvuk organa a ozdobovanie oltára kvetmi v Advente V Adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána. (Cæremoniale Episcoporum, 41, 236)
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.