Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Do 16. decembra možno brať: Votívne omše alebo omše za rozličné potreby, ak to duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za ozaj potrebné alebo pastoračne užitočné, a to za účasti ľudu (nie však v nedele, sviatky a slávnosti).

Zádušné omše: pohrebnú omšu (nie však v nedele a na Nepoškvrnené počatie), omšu po prijatí správy o smrti, pri poslednom uložení telesných pozostatkov a na prvé výročie smrti (nie však v nedele, sviatky a slávnosti).

Od 17. do 24. decembra možno brať: Votívne omše a omše za rozličné potreby len so súhlasom ordinára alebo na jeho pokyn (nie však v nedeľu). Zádušné: pohrebnú omšu, omšu po prijatí správy o smrti, omšu pri poslednom uložení telesných pozostatkov a na prvé výročie smrti (nie však v nedeľu).

Adventné obdobie Omše spojené s obradmi možno brať cez celý Advent, pravda, okrem nedieľ a slávností.

Nedeľná spomienka na krst Obrad požehnania vody a pokropenia ľudu možno konať na začiatku všetkých nedeľných omší — aj v omšiach v sobotu večer — v každom kostole a kaplnke. Tento obrad nahrádza úkon kajúcnosti na začiatku svätej omše. Po záverečnej modlitbe po pokropení ľudu nasleduje v Adventnom a Pôstnom období hneď modlitba dňa (v nedele v Cezročnom období, vo Vianočnom období a vo Veľkonočnom období nasleduje hneď hymnus Glória).
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.