Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule: 

Eucharistická modlitba sa začína slávnostnou modlitbou (prefáciou).

Zmeny v slovách premenenia

Obrad sv. prijímania

Sv. prijímanie je vyvrcholenie sv. omše. Veď Ježiš ostáva verný službe (Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Mt 20,28). Preto prichádza na oltár, aby sa s nami stretol – uvedomujeme si, že nám tým chce poslúžiť na ceste života? Stretnutie s nim nám pomáha pre večný život v zmysle jeho slov: Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." (Jn 6,50-51).

Tesne pred sv. prijímaním je „obrad pokoja“. Hovorilo sa o tom, že by mal byť po kázni, aby sa vyjadrovalo, že Božie slovo nás zjednocuje. Ostáva na „starom mieste“. Eucharistia nás totiž zjednocuje s Ježišom, ale aj navzájom – čo si málo uvedomujeme a najmä málo realizujeme.

Na výzvu: Dajte si znak pokoja hovoríme: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami a podáme si ruky.

Posynodálnu apoštolskú exhortáciu Sacramentum Caritatis nalieha, aby toto gesto nenabralo neprimerané prejavy, ktoré by boli rušivé a spôsobili by zmätok práve pred prijímaním. Má sa konať čo najstriedmejšie (porov. Sacramentum Caritatis, č. 49). Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí odporúča (6.3.2013, 767/12/L) vynechať toto zvolanie.

Mnohí si však želajú zachovať toto zvolanie, keďže je už zaužívané a nespôsobuje veľké rozptýlenie, ani zmätok. Pre mnohých je skôr rušivé podávanie rúk. Preto má byť iba najbližším.

Uvidíme.

O sv. prijímaní sme si tu už viac písali. Aj keď na túto tému nikdy nie je dosť úvah, poďme k záverečným obradom. Po požehnaní kňaz prepusti ľud slovami: Iďte v mene Božom.

Sú navrhnuté aj iné texty:

Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.

Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.

Ľud odpovie: Bohu vďaka.

V nových navrhnutých výzvach sa uvádza: „Choďte“, čo je v slovenčine prijateľnejšie. V doteraz používanej formule prepustenia sa ponecháva „iďte“, nakoľko je to už zaužívané.

Nabudúce: Každý týždeň ponúknem úvahu z asketiky. Domnievam sa, že tieto témy absentujú.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.