Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Tradicionalisti dočasne vzbudzujú určitú pozornosť.

Návrat k starým formám liturgie spôsobuje rozdelenie

Dar terajšej formy liturgie

Žijeme v úžasných časoch – čo sa týka liturgického života. Máme sv. omšu a obrady v reči, ktorou rozprávame. Splnilo sa to, čo žila prvotná Cirkev, o čo sa usilovali Cyrila Metod. Je to požehnané ovocie II. vatikánskeho koncilu.

Misál i mnoho obrady pri vysluhovaní sviatosti boli v latinčine. Je to „mŕtvy jazyk“, nehovorí sa nim a preto nepotreboval jazykové úpravy. Pred mesiacom som písal, že tak ako sú potrebné nové preklady klasických diel, rovnako sú potrebné aj jazykové úpravy misála.

Nový preklad a úprava misála

Najskôr si posvieťme na hlavné zásady prekladu podľa inštrukcie Liturgiam authenticam (Uvádzam niektoré):

  • - preklad sa má vyznačovať ľahko pochopiteľným jazykom, ktorý ale zachová dôstojnosť, krásu a vieroučnú presnosť textov (LA 25)
  • - preklad liturgických textov rímskej liturgie nemá byť v prvom rade dielom kreatívnej inovácie, ale verným a presným prenesením originálnych textov do národného jazyka (LA 20)
  • - text má byť preložený úplne a presne, bez vynechaní alebo prídavkov, čo sa týka obsahu, bez parafráz a komentárov (LA 20)
  • - niektoré slová, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť použité v latinskom liturgickom texte z dôvodu metriky alebo pre iné motívy literárnej techniky, majú často v skutočnosti teologický význam, a teda v prekladoch, pokiaľ je to možné, musia byť zachované (LA 55)
  • - prispôsobenia textov podľa čl. 37 – 40 Konštitúcie Sacrosanctum Conciliumtreba považovať za odpoveď na opravdivé kultúrne a pastoračné potreby a nemajú prameniť len z čistej túžby po novote a zmene; nech sa nepovažujú za prostriedok pre úpravu typických vydaní alebo zmenu ich teologických vyjadrení (LA 22)
  • - nie je dovolené, aby preklad užšie ohraničoval plný význam originálneho textu; treba sa preto vyhnúť výrazom, ktoré sú charakteristické pre komerčnú reklamu, politické alebo ideologické programy, meniace sa zvyky alebo také, ktoré sú vlastné oblastným nárečiam alebo sú viacvýznamové (LA 32)
  • - je potrebné vyhnúť sa slovám a výrazom, ktoré pre svoju prílišnú zastaranosť alebo nezvyčajnosť nemožno ľahko porozumieť, napriek tomu liturgické texty nemajú byť príliš späté s bežným spôsobom vyjadrovania; použitie výrazov, ktoré sa líšia od zvyčajného a každodenného spôsobu vyjadrovania, vedie nezriedka k tomu, že sa texty ľahšie zapamätajú a účinnejšie sa vyjadria nadprirodzené veci (LA 27)
  • - doslovný preklad výrazov, ktorý môže spočiatku v národnom jazyku znieť zvláštne, môže z tohto dôvodu podnietiť u poslucháča záujem a poskytnúť tak príležitosť na katechézu (LA 43)
  • - liturgický preklad, ktorý berie náležite do úvahy autoritu a integritu originálneho textu, prispieva k vývoju sakrálneho národného jazyka, v ktorom slová, syntax a gramatika majú byť vlastné Božiemu kultu (LA 47)
  • - v preklade sa má zachovať osobitný charakter rímskeho obradu, ktorý dokáže skutočnosti vyjadriť stručne a výstižne (LA 57)

Keďže sa zároveň vyžaduje aj stabilita textu, osobitne hlavných častí omše, ktoré si ľud už zapamätal, je možné ich meniť len z vážnych dôvodov. Liturgická komisia preto prijala zásadu, že časti ľudu sa zmenia len v prípade, že výrazne odporujú súčasným požiadavkám (dogmaticky nepresné vyjadrenie, vynechania, prídavky, parafrázovanie a pod.)

Z tohto dôvodu aj v novom misáli bude veľmi málo zmien textov, do ktorých sa zapájajú veriaci.

Nabudúce

Zmeny v Bohoslužbe slova
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.