Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Avizoval som tému: Čo zo snahy po starom misáli môže byť pomôckou pre pastoráciu?

Zdá sa mi, že nie návrat k latinčine, oblečeniu, starým formám slávenia sv. omše nepomôže.

Nič z popísaného minule nemôže pomôcť?

Tradicionalisti (takto ich nazvem) vzbudzujú určitú pozornosť. Vidno to na sociálnych sieťach. Ľudia sa začínajú o liturgiu zaujímať. Píšu a uvažujú za i proti. Takže je to určitá reklama.

Iba dočasne?

Je to ako reklama. Zvláštne oblečenie, držanie rúk, vzbudzuje pozornosť. Možno vedie k uvažovanie prečo sa tak ten kňaz obliekol, prečo niektorí idú na sv. prijímanie po kľačiačky, prečo majú také strnulé gesta...?

K čomu to vedie?

Samozrejme k otázkam – je ten kňaz zbožnejší? Je ten veriaci čo si (často tvrdohlavo a ostentatívne) kľaká pred sv. prijímaním, nepodá ruku pri znaku pokoja, kľačí keď ostatní stojíme, lepší? Ak to ostatných povzbudzuje k nasledovaniu takýchto postojov, môže to byť niečo „len navonok“ – možno povedať k farizeizmus.

Môžu tieto postoje aj odradiť?

Poviem to postrehom. Dostal som foto ako ide kardinál pod baldachýnom a jeho vlečku (ako kedysi závoj nevestám) drží niekoľko mužov. Kamarátovi, ktorý mi to poslal som odpísal, že je to zaujímavá fotomontáž, alebo fotka z nejakého natáčania (nechcel som povedať - karnevalu). On mi odpísal, že je to fotka z Trnavskej novény. Priznám, nechcel som veriť.

Položil som si otázku, koho to môže povzbudiť, k čomu duchovnému priviesť. Mňa k tomu, že je to barokový stredovek a bolo mi to, aj je, prinajmenšom čudné. Nič príťažlivé. Veď je to už dávno zrušené. A určite by som sa takto nevystrojil a keby som mal tu vlečku držať, tak by som sa nezdržal smiechu.

Dúfam, že aktéri to mysleli dobre.

Nabudúce:

Konkrétne úpravy nového misála.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.