Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

V Poľsku a Slovensku bola liturgická reforma prijatá s nadšením

Duchovný prínos liturgickej reformy

Po roku 1989 nadšenie a následne problémy v spoločnosti

Nový misál, alebo návrat k starému

Jedná pani telefonuje známemu kňazovi: Prosím Ťa, vysvetli mi to. Pán kaplán bol dnes pri sv. omši oblečený do nejakej záclony a na tom mal zvláštnu vestu. Opýtaný kňaz v prvom momente nevedel o čo ide. Až po bližšom vysvetlení pochopil, že pán kaplán mal oblečenú čipkovanú albu, aké sa kedysi nosili a na nej starý typ ornátu, tzv. husličky. Boli z tvrdého plátna, mnohé zlatom vyšívané s rôznymi ornamentami. Vpredu boli veľmi úzke (preto názov vesta), na chrbte širšie.

Dovolím si úsmevnú perličku: Keď došlo k liturgickej reforme a sv. omša sa začala obetovať na novom oltári smerom k ľuďom – ako je to všeobecne teraz - jeden starší kňaz na Orave nemal nový ornát, tak spomínaný starý (husličky) si obliekol opačne s odôvodením, že z druhej (zadnej strany) je krajší.

Je tu otázka: Prečo sa mnohí mladí kňazi vracajú späť k starým formám - oblečeniu a aj k sláveniu sv. omše podľa misála Pia V.? Vidno aj pozvánky k takejto liturgii na Facebooku. Musí to mať nejaký dôvod. Pokúsim sa ich načrtnúť.

  1. nezažili užasnú premenu po 2. Vatikánskom koncile
  2. chcú niečo nové
  3. odozva u veriacich
  4. zažiť tajomnosť

Poďme postupne k načrtnutým tézam:

  1. Mladí nezažili to čo som spomínal v minulej úvahe. Každý dobrý liturgista študuje históriu, vývoj. Keby si títo „hľadači minulých foriem“ posvietili na nedávnu minulosť, prevzali skúsenosti starých – mali by jasnejšie. A keby išli ešte ďalej a sledovali vývoj liturgie, prišli by k záveru, že terajšia forma je bližšia apoštolskej tradícii. Historia magistra vitae – stále platí.
  2. Chcieť niečo nové je vlastnosť, túžba človeka. Kňaz (vôbec kresťan) má stále kráčať v novosti života. V tomto prípade prežívať hlbšie tajomstva viery. To je ozajstná novosť.
  3. Odozva u veriacich – V každom spoločenstve sú ľudia, ktorí vedia cielene lichotiť kňazovi. Okrem rozpakov (podobných v úvode) sa nájdu takí, ktorí „ocenia“ niečo nové.
  4. U kresťanov (samozrejme i kňazov) je túžba zažiť tajomstvo. Sv. omša v latinčine, kňaz otočený chrbtom k ľudu to vzbudzoval. Ale je to cieľ? Zrozumiteľnosť liturgie má priblížiť tajomstvo, viesť veriaceho k jeho prežívaniu. Cieľom liturgie nie je „byť tajomnou“, ale k tajomstvu privádzať a pomôcť tajomstvo prežívať!

Profesor v seminári nám hovoril, že za nim prišla pani, ktorá bola po účasti na sv. omši v terajšej forme zmätená. Hovorila mu: Ja som si myslela, že vy tie oplátky pri sv. omši stvoríte a teraz som videla, že ich tam miništrant doniesol. Tu vidíme rozdiel medzi liturgiou tajomnou a privádzať k tajomnosti. Tá pani prežívala niečo tajomné – ale nie pravdivé. Žasla nad tým, že kňaz robí zázrak. Musela sa naučiť tajomstvu premenenia a k tomu, že Ježiš je pre ňu Chlebom života. A tomu s učíme všetci!

Nabudúce:

V čom snahy po starom misáli môžu byť pomôcť pri pastorácii.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.