Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Aj v tomto čase, keď máme sťažený prístup k sv. omši uvažujme o tomto dare. Možno práve teraz si môžeme viac uvedomiť jej nesmiernu hodnotu.

Minule:

Eucharistia - lakmusový papierik viery

Svätá omša sa stáva zvlášť cenným časom pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať vo viere

Je zaujímavé sledovať Božie stopy v prírode i v našom živote

Viera nemôže byť iba teóriou.

Domnievam sa, že s poznaním „právd viery“ nemáme problémy. Skôr potrebujeme pouvažovať na tému: Viera a jej vplyv na náš život. Viera nie je ani tak záležitosť rozumu, ale viac vecou vôle. V čom nám pomáha?

  1. Uhol pohľadu:

 Starý rímsky filozof Epictetus zvykol chodiť medzi ľudí a vyzýval tých, ktorí boli smutní, nahnevaní, či prenasledovaní. „Záleží len na tom, ako sa na problém dívaš. Radšej sa na to ešte raz pozri!“

Známe: „Dvaja muži sa pozerali spoza mreží. Jeden videl blato a druhý hviezdy.“ A potom je tu aj krátka riekanka, ktorá nám pripomína: „Pozeraj sa na fašiangovú šišku a nie na dieru v nej.“ Niektorí ľudia sa zahľadia na pohár vody a vzdychnú si: „Je spolovice prázdny!“ Iní sa pozrú na ten istý pohár a zaradujú sa: „Fíha, je dopoly plný!“

My sa máme pozerať z uhla viery v Boha.

Vplyv pohľadu viery na naše zdravie – i psychické.

Psychológovia sú si istí, že naše reakcie v oblasti citov a správania sa nezapríčiňujú osoby alebo udalosti v našom živote, ale skôr naše hodnotenie týchto osôb a udalostí. Všetko závisí na spôsobe, akým s na ne pozeráme. Inými slovami, tá istá udalosť môže byť buď katastrofou alebo výzvou na rozvoj. Záleží len ako sa na to pozeráme. Svoje vlastné skúsenosti vytvárame z materiálu, ktorý poskytuje život.

  1. Možnosť zmeny:

 Psychológovia si nie sú istí, kto vidí skutočnosť správne. Svätý vidí iných bratov a sestry, na obraz a podobu Boha. Je svätý – niekto ako Matka Tereza – naivný? Cynik vidí iných ako sebcov, podozrieva. Kto má pravdu? Sme ľudskou rodinou, alebo ide o prežitie najschopnejších – teda najbojovnejších? Keď Ján Krstiteľ začal svoje vyučovanie na brehoch Jordánu, ťažisko jeho posolstva spočívalo v metanoi – v zmene pohľadu. Otvorte svoje mysle a srdcia. Boh hovorí svoje slovo svetu a ono zmení všetko. Potom k Jordánu prišiel Ježiš, podobne ako prichádza aj do nášho života, aby zmenil všetko.

Niektorí sa bránia obráteniu, že sú slobodní

Nie sme slobodní dovtedy, kým neprijmete evanjelium. Vaši otrokári nie sú mimo vás, ale vo vás – otroctvo strachu, viny, hnevu, či nevôle, ktoré nosíme. Len Pravda nás môže oslobodiť. Ježiš bol poslaný od Otca pre naše oslobodenie, aby nám priniesol Pravdu.

Vynikajúci filozof a psychológ Wiliam James raz vyhlásil: „Najväčším objavom našej generácie je, že ľudské bytosti zmenou vnútorných postojov svojej mysle môžu zmeniť vonkajšie aspekty svojho života.“

Ale najprv, čo je to postoj?

Je to spôsob pozerania na niečo, spôsob myslenia o niečom, aký sme praktizovali dovtedy, kým sa ten spôsob myslenia nestal návykom. Naše postoje sú kontrolnými strediskami našich životov. Regulujú naše pocity, zdravie, vzťahy a používanie našich talentov. Všetky zmeny, rast a obrátenie, sa musia začať v našich postojoch. Ak nastane nejaká zmena v postoji, ovplyvní to všetky stránky nášho života – naše pocity, zdravie, vzťahy, používanie talentu. Ak nedôjde k žiadnej zmene v postoji, nedochádza vôbec k nijakej skutočnej zmene.

Práve viera nám umožňuje zmeniť postoje.

Máme postoje voči sebe, svojim telám, osobnostiam, iným ľuďom, životu a smrti, úspechu a zlyhaniu, bolesti a potešeniu, peniazom, moci tak ďalej. Čo tak pozrieť sa na toto všetko sub specie aeternitatis (z pohľadu večnosti), teda viery?

Čo robí postoj?

Napríklad – pozriete sa do zrkadla a spozorujete, že starnete. Nové sivé vlasy, nové vrásky, strata zuba... A v sebe nosíte postoj k starnutiu. Tento postoj potom interpretuje a posudzuje dôkazy, ktoré vidíte v zrkadle. Vaše pocity záležia od toho ako to posúdime.

Môžete si s ľútosťou vzdychnúť: „Zahučali hory...kdeže sa minuli moje mladé časy.“ Alebo byť Bohu vďační, že ste sa dožili tohto veku. A tak sa usmejete alebo rozplačete, ale to všetko záleží na vašom postoji. Všetky vaše reakcie a správanie sú závislé od vašich postojov. Ak ste šťastní, je to dobrý znak toho, že viera vám pomáha vytvárať zdravé postoje.

Ak ste smutní, chorí, opustení a neuvedomujete si svoj potenciál viery, neviete to spojiť s utrpením Krista, je vo vás jeden alebo viac chybných deštruktívnych postojov.

Viera nám pomôže zvládnuť život.

Keď Ježiš stretol ľudí, neustále ich žiadal, aby sledovali svoje postoje; neustále ich vyzýval, aby ich napravili, lebo ich robia malými, smutnými osobami žijúcimi v malom smutnom svete. Vyzýval ľudí aby dovolili Pravde oslobodiť ich. Učil blahoslavenstvá – postoje, ktoré povedú k plnosti života a prinášajú pokoj duše. Skutočné nasledovanie Krista sa začína vtedy, keď si prevezmeme jeho myšlienky, jeho spôsob videnia vecí, jeho postoje, a urobíme z nich svoje vlastné. To si vyžaduje štúdium Evanjelií, čítanie o živote a myslení Ježiša. Ale nadovšetko, vyžaduje si to život modlitby, priebežnú konverzáciu s Pánom života počas všetkých dní  života.

Každou sv. omšou môžeme meniť svoje postoje

Nabudúce:

Nasledovanie Krista
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.