Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Minule:

Dvojaká láska:

  1. Láska človeka
  2. Láska Boha

Učiť sa umeniu lásky pre sv. omšu.

Lákadla na ceste k zdokonaleniu sa v láske 

ZDOKONALENIE VIERY 

Už sme hovorili, že podľa úmyslu Krista vzťah k Eucharistii je ukazovateľom kresťanskej viery ako máločo iné.

Zdokonalenia viery, presnejšie dôvery v Krista, tvorí cestu k čoraz plnšej účasti na svätej Obetnej hostine. Výchova ľudí k viere nie je však jednoduchou vecou. Zdokonalenie viery v Krista je tiež ťažké, ako zdokonalenie lásky, nakoniec tieto dve čnosti spravidla idú spolu. Zdokonalenie vo viere tu berieme ako zdokonalenie života podľa viery.

Eucharistia lakmusový papierik viery

Pri sv. omši máme dočinenia s ľuďmi, ktorí vyznávajú svoju vieru, ale z toho vôbec nevyplýva, že sú ľuďmi viery. Dokážu recitovať „Verím v Boha“ – a to dokonca spamäti – veď nakoniec to nie je také ťažké. Recitovať vyznanie viery sa možno naučiť počas jednej hodiny, zatiaľ čo viere sa človek učí celé roky. V ťažkej situácii, namiesto Bohu, veríme viac svojmu rozumu, verejnej mienke, lekárskym autoritám, citom, skúsenosti...

Badať malé prepojenie viery so životom

Pred časom som zachytil reláciu s odborníkmi z oblasti médií a finančníctva na tému čo rozhoduje o našom živote. Moderátor im ukázal prieskum. 60 % opýtaných hovorilo, že o dianí vo svete rozhodujú nadnárodné finančné loby, potom nejaké percenta mala mafia, média... Jeden z odborníkov sa opýtal a kde je Boh, veď drvivá väčšina nás sú veriaci!? Niekto skonštatoval: Na to zabudli. Iný povedal: Aj tak je nad tým všetkým Boh! Asi tomuto by nás mala učiť účasť na sv. omši: Aj tak je nad tým všetkým Boh! Ako vidíme potrebujeme sa zdokonaliť vo viere.

Cesta do Večeradla, to je cesta čoraz plnšej viery.

Len tí, ktorí dokážu uveriť, objavujú chuť evanjeliovej slobody a pokoja, oni prežívajú Svätú obetu ako úplné odovzdanie sa do rúk Otca, len oni vedia, čo to znamená odovzdať sa a čo to značí, že Boh im dáva seba s úplnou dôverou.

V našej spoločnosti vidíme za posledné roky posun.

Keď som pôsobil v Detve, starý pán arcidekan M. Laslavík zaspomínal na okupáciu v roku 1968. Hovoril: „V deň okupácie sme všetci spovedali celé doobedie. Po spovedí potom Detvanci šli do obchodov, kúpiť zásoby a následne šli na cesty, prekladali značky, aby aspoň takto zmiatli okupantov.“ Máme tu analógiu s dnešnou dobou. Aj dnes je tu „hrozba okupácie“ – koronavírusu. Viete si predstaviť, žeby sa ľudia pripravovali na jeho vpád spoveďou? Napadlo to niekomu z vás? Robíme iba tie dve ďalšie etapy. Vykupuje sa všetko možné z obchodov. Snažíme sa „zmiasť okupanta“ rúškami, prevenciou, vitamínmi. Duchovná obrana je kde? 

Svätá Omša pre ľudí, ktorí poznajú hodnotu zdokonalenia viery, sa stáva zvlášť cenným časom.

V nej nachádzajú zmysel všetkého, čo prežívajú, a ona ožaruje svojím svetlom to, čo je pred nimi. Stretnutie s Ježišom sa zakaždým stáva novým aktom viery.

Zdokonaľovanie vo viere – ľahko sa to povie, ale nie je to jednoduché.

Úkon viery v Boha je zložitý a má veľmi individuálne špecifikum. Každý človek ináč prežíva svoju vieru, dostáva sa k nej inou cestou. Účasť na sv. omši je osobný vzťah človeka k Bohu. Hovorili sme, že sme tam na generálnej i osobnej audiencii. To znamená, môžeme si riešiť aj našu vieru, dôveru v Pána.

Rozum a viera

Boris Filan spomínal v Pálenici nejakého veriaceho slovinského architekta, ktorý na otázku či verí v evolúciu alebo v Boha odpovedal: Verím, že Boh stvoril evolúciu.

Evolúcia proti Bohu?

Karl Rahner: Dovolím si parafrázovať článok, ktorý som kedysi čítal. Bol o podnikateľovi, ktorý vlastnil továreň na mlynčeky. Tento pán povedal, že mlynček na mäso, ktorý vyrába sa skladá z 19 častí a novému robotníkovi trvá určitý čas, kým sa naučí, ako ich poskladať do funkčného celku. Ak by sme dali týchto 19 dielov do veľkého bubna a točili ho aj miliardu rokov, ten mlynček by sa nikdy neposkladal sám! Keď sa pozriete na svet okolo nás, zistíte že je to tiež obrovský funkčný celok, kde každá vec je unikát, každá má svoje miesto a nič nie je náhodné. Svet sa skladá z nepredstaviteľného množstva rastlín a živočíchov, z ktorých aj ten najmenší mikrób je nekonečne komplikovaný celok. Ak sa teda neposkladá mlynček sám a náhodne, nech mi nikto netvrdí, že tento svet tak vznikol....

My môžeme dodať, že ani z hotových súčiastok nevznikne mlynček – a čo keby sme chceli tvrdiť, že vznikne vývojom bez pripravených súčiastok!

Príroda ako cesta k Bohu.

Je zaujímavé sledovať Božie stopy v prírode. Prečo napríklad losos opustí more, tiahne riekami k ich prameňom aby sa tam rozmnožil. To, že sa ich naučili loviť medvede, to by sa dalo pochopiť, ale prečo to robia lososy?! 

Nabudúce:

Viera a jej vplyv na náš život.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.