Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Iné je múdrosť a iné vzdelanie

Pri sv. omši sa môžeme učiť životnej múdrosti

Túžme po dare múdrosti

AJ TEÓRIA JE DÔLEŽITÁ

Dať pravý význam slov

Jeden filozof povedal: Keby som bol všemohúci dal by som slovám význam, ktorý majú. Príkladom toho, aké je to potrebné, je slovo láska.

Ak chceme v dnešnej dobe ukázať ľuďom evanjeliovú náuku o láske tak si nerozumieme. Súčasný človek pod slovom „láska“ chápe skoro výlučne stretnutie s erotickým charakterom, preto nie je v schopný pochopiť vety Evanjelia, ktoré hovoria o láske, lebo tam má toto slovo úplne iný význam.

Druhá ťažkosť spočíva v tom, že len málo ľudí chce zdokonaliť svoju lásku, chce sa učiť tomuto ťažkému, ale krásnemu umeniu. Ťažkosť je teda dvojakého druhu.

 Definovanie slova láska.

Poďme najskôr k definovaniu lásky:

Priateľstvo a láska idú ruka v ruke, začneme priateľstvom. Aristoteles hovorí o troch stupňoch priateľstva:

Prvé zo zisku, druhé pre zábavu, tretie z čnosti. Čo z toho je láska?

  1. Prvý stupeň to je obchod, možno základné pracovné vzťahy.
  2. Druhý stupeň to môžu byť „kamaráti z mokrej štvrte“, športovci, či keď si pohovoríte s niekým z dlhého času.
  3. Tretý stupeň z čnosti. To sú priateľstva svätcov. Vzájomne si pomáhali. Preto žili v spoločenstvách až z toho vznikli rehole.

Priateľstvo medzi mužom a ženou?

U svätcoch vidíme aj priateľstva medzi mužom a ženou ako: Sv. František Assiský a sv. Klára, František, sv. Saleský a sv. Františka de Chantal, sv. Vincent de Paul a sv. Lujza...

Len medzi svätcami?

Čo sa týka priateľstva medzi mužom a ženou, vraj je možné iba medzi svätcami, aby neprerástlo v eros. Pre svätcov bol ten druhý akoby posvätný. Vzájomne sa povzbudzovali. To je asi to, ako sa vyjadril umelecký kritik o obraze: Pred týmto obrazom by som nevedel urobiť nič zlé. Je to najkrajšia „kritika“, o umení. Ak hodnotíme dnešné umenie z tohto pohľadu, väčšina je dekadentná.

Pojmy vyjadrujúcim lásku.

Slovenský výraz „láska“ je veľmi široký. Nemáme veľa na výber, aby sme vyjadrili rozličné odtiene. Iné jazyky na tom nie sú oveľa lepšie.

V gréčtine poznáme pojmy: Eros, filein a agapé. Vidíte ako to majú odstupňované.

Eros

– túžba po niečom. To milujeme po čom túžime. Nemilujeme po čom netúžime. Hodí sa do manželstva? Samozrejme, manželia, snúbenci majú po sebe túžiť! Nebezpečenstvo je v tom, že túžba môže byť jednostranná. Potom je už koniec lásky. Nemalo platiť: Beriem si ťa, lebo ma urobíš šťastným, ale beriem si ťa, aby som ťa urobil šťastným.

Mytológia ako nástroj vytvárania pojmov.

Grécke bájoslovie hovorí, že boh Eros sa zrodil z matky Penie - nedostatku. Láska je teda aký­si výraz chudoby. Túžim po druhom, lebo si sám nestačím!

Filein

To je to vzájomné si pomáhanie, možno povedať priateľstvo.

Agapé:

Keď prišiel na svet Ježiš, muselo v gréčtine vzniknúť nové slovo, aby pomenovalo jeho lásku. To je slovo agapé. Je to obetavá láska.

Preto sa v textoch Písma používa slovo: agapé. Sloveso agapao pôvod­ne znamená: mať pokojnú, spokojnú myseľ. Kto je pokoj­ný, šťastný, netúži po inom. Ak je však dobrý, môže so svojho nadbytku dávať iným, ktorí nemajú. Agapé teda znamená dávať. Taký je Boh celou svojou bytosťou. Boh je teda láska - agapé, nie však eros. Dobre tvrdí sv. Augustín, že Boh stvoril a riadi svet nie preto, že by ho potreboval, ale aby mal komu preukazovať dobro. Je teda i to pravda, že on skôr miloval nás, než my môžeme milovať jeho (porovnaj 1 Jn 4, 10).

To je túžba robiť to čo chce ten druhý.

Beriem si ťa, lebo ťa chcem urobiť šťastným. Je to podľa hesla: Chceš byť šťastným, rob šťastným toho druhého.

Sv. omša je celou podstatou agapé a učí nás takej láske.

Nabudúce:

Zdokonalenie sa v láske
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.