Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Pred prijímaním sú všetci vyzvaní prejaviť si bratskú lásku,

Aspoň päť minút po prijímaní máme byť s hostiteľom

Sv. prijímanie nie je len „generálna audiencia“.

Sám si musím overovať ako si cením chvíle po sv. prijímaní.

Cesta z kostola

Keď uvažujeme o plodných podmienkach účasti na sv. omši, upozorňujem ešte na jeden detail, ktorý je už mimo svätej hostiny. Menovite ide o cestu z kostola.

Je to prechod od oltára do obyčajného, všedného života. Mnohí ľudia, keď príjmu požehnanie po sv. omši, tak si myslia, že všetko sa skončilo a vychádzajú z kostola, aby mysleli na to, čo ich čaká za prahom. A vlastne v tomto momente sa podceňuje ovocie ich účasti na obete. Ak totiž človek vychádza z kostola sám a zabúda na to, čo bolo, tak účasť nemá väčší vplyv na jeho život. Preto aj ovocie svätej obety bude bezvýsledné.

Omša nekončí, keď kňaz povie: „Choďte v mene Bo­žom."

Tu ešte len začína. Ak som sa rozhodol vstúpiť do spoločenstva s brat­mi, a keď sa potom vrátim domov, tak si moji blízki mu­sia všimnúť, že sa vo mne niečo zmenilo. Mali by si všimnúť, že bojujem so svojím egoizmom, že sa snažím pochopiť, pomôcť, že dokážem počúvať, že som viac tr­pezlivý, viem sa rozdeliť, naučil som sa, že je potrebné milovať.

Náš profesor zo seminára nám povedal príbeh z pastorácie. Keďže si ho pamätám po toľkých rokoch, svedčí o tom, že zasiahol aj mňa.

Hovoril: Prišla za mnou jedna farníčka a sťažuje sa, že keď príde z kostola, muž jej vždy robí výčitky v zmysle: Po čo tam stále chodíš! Profesor: To by sa nemal pýtať! Nechápavej farníčke doplnil: To by mal vidieť!

Ako to dosiahnuť, aby bolo vidieť na nás, že ideme z kostola?

Ak vychádzame z kostola s vedomím, že je v nás prítomný Ježiš, ktorý sa s nami zjednotil vo sv. prijímaní, tak sa musí niečo zmeniť. Autentické stretnutie s Bohom nemožno obmedziť iba na kostol. Ono sa nekončí na prahu svätyne. Boh vychádza s človekom, aby išiel s ním do jeho príbytku, do jeho záujmov, do jeho rodiny, do jeho bolestných i radostných, veľkých i malých záležitostí. To je stretnutie, ktoré trvá.

Z kostola nikdy nevychádzam sám, vychádzam s Ježišom a vykonávam svoje úlohy spolu s ním.

Sám nedokážem urobiť veľa vecí, spolu dokážeme všetko. „Pre Boha totiž nie je nič nemožné“. Ak idem z kostola s ním, smerujeme k našim úlohám, k našim veciam a preto tieto úlohy a záležitosti vyzerajú úplne ináč, ako pred príchodom do kostola. Človek je s Kristom múdrejší, je mocnejší, je trpezlivejší, je pokojnejší, je šťastnejší. Práve preto je tak dôležitá päťminútovka po sv. prijímaní; teda osobný kontakt s Ježišom, ktorý má pokračovať aj po sv. omši.

Čo je dôležité pri ceste z kostola?

Cesta od oltára ku každodenným záujmom je dôležitá, treba v nej vidieť vedľa seba Krista. Treba prežiť to naše „spolu“, v mojich veciach, i tých najdôležitejších. Keď som pri oltári ako hosť, tak som vo Večeradle a vraciam domov a Ježiš ide so mnou. Ide do tohto môjho sveta, do sveta mojich úloh, radosti, utrpenia. Niekedy ma to všetko prerastá a vtedy pomáha vedomie, že Ježiš chce byť so mnou, aby mi pomohol vykonať to, čo naplánoval Otec, naplní moje srdce pokojom a šťastím. Spolu vykonáme všetko.

Zdá sa mi, že tento pohľad je málo uvedomovaný

Musíme objaviť túto radostnú pravdu o putovaní v živote s Ježišom. Týka sa to zvlášť tých, ktorí prijímajú Najsvätejšiu Sviatosť a vedia, aký veľký význam má stretnutie s Kristom pri sv. prijímaní. Najmä ak objavia, že stretnutie s Kristom nie je limitované časom v kostole. Je dôležite, aby sa Ježiš postupne dostával do našich domácnosti, úradu, fabriky, či školy. Pomaly mizne vedomie samoty a jej miesto zaberá tvorivé vedomie prítomnosti Krista v našom živote.

Nabudúce:

Objaviť hodnotu stolovania
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.