Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Každy týždeň predkladám úvahu o sv. omši. Dnes máme obetovanie. 

Minule:

Architektúra a kompozícia kostola nám dnes pomáha k aktívnej účasti

Oltár je tiež znakom

Nebuďme liturgickými analfabetmi, učme sa čítať symboly.

Učiť sa obetovaniu

Vo farnosti Čadca majú sv., omše za rodiny (múdry to počin!). Prinášajú pri nej na obetovanie nejaké dary pre iné rodiny a učia tomu aj deti. Jurka nahovorili, aby aj on niečo obetoval. Doniesol koníka. Keď odchádzali z kostola pýta sa, kedy ho dostane späť. Bol veľmi smutný, že ho už neuvidí. Neviem ako mu to rodičia vysvetli a ako to chlapec načíta. Každopádne je vhodné ak pri sv. omši dávajú do zvončeka nejaký peniažtek aj deti. A samozrejme vysvetliť, že to nie je pre kňaza, ale pre kostol, alebo iné dobročinné ciele.

Nie sme aj my malé deti?

Nebývame aj my smutný keď niečo dáme? Alebo, ako malý Jurko aj my chceme vidieť svojho „koníka“ vo forme: Ja som niečo obetoval, nech mi to Pán Boh vráti. Modlitbami a obetami chceme s Bohom obchodovať. Je tu stále to nebezpečenstvo, že Boha považujeme za automat. Niečo doň vhodíme a on nám za to niečo vydá! A chceme dokonca, aby bol výherný automat. Aby sme dostali ešte viac.

Poučný dialóg

Aby sme sa z tohto obchodovania dostali, hneď po obetovaní je tzv. prefácia a pred ňou dialóg s kňazom. Ten nám zaželá aby bol s nami Pán a my mu to tiež prajeme.

Potom hovorí: Hore srdcia – myslíme na Boha. Máme mať u neho srdcia, aby sme sa naučili dobroprajnosti voči ľuďom. Nesmútili za tým čo sme niekomu dali (obetovali). Pomôže nám v tom výzva kňaza: Ďakujeme Pánu Bohu nášmu.

A keď si uvedomujeme čo všetko nám Boh dáva, zabúdame na smútok, že sme my niečo dali.

Pripomienka dobrodení Božích a jeho oslava.

Prefácia zvyčajne vyjadruje tajomstvo slávenia (sviatok, alebo obdobie). A pri nej máme až-až možnosti uvedomiť si veľkosť a dobrodenia nášho Stvoriteľa.

Po prefácií

Začleňujeme sa, pridávame k chóru anjelov: „Svätý, Svätý, Svätý Pán, Boh zástupov...“. Možno aj k tým, ktorých sme poznali, možno sa za nich modlíme a oni už oslavujú Boha. A vtedy by sme mali naozaj zabudnúť na naše malichernosti a smútok z dávania!

Svätá omša, to nie je iba kňazské dielo, ale tiež dielo všetkých zídených pri oltári.

Je to vlastne dielo Ježiša Krista. Celebrovanie liturgie je významnou činnosťou. Vyžaduje veľkú koncentráciu pozornosti. Keď sa zídení aktívne zúčastňujú na sv. omši, vtedy vedenie takéhoto spoločenstva sa mení na radosť a námaha na sústredenie sa umenšuje. Naproti tomu slávenie sv. omše pred nemým zástupom pozorovateľov veľmi sužuje, pripomína totiž úsilie dirigenta, smerujúce k vytvoreniu chóru hluchých ľudí. Preto je potrebná vnútorná premena.

Premenenie

O ňom sme už hovorili. Teraz v súvislosti s obetovaním si uvedomme, že máme byť premenení aj my v dobrých obetavých ľudí! Tu každé slovo čosi znamená, ba čo viac, svedčí o umení zapojenia sa do toho, čo sa pri tom oltári deje

Činné zaangažovanie sa do modlitby, v úkone, v sledovaní toho, čo sa deje na oltári, je dôležitou podmienkou plodnej účasti na svätej omši.

Účastníci sv. omše môžu byť pasívnymi pozorovateľmi, ale vtedy ich ťažko možno nazvať účastníkmi. Účasť spočíva v začlenení sa do toho, čo sa deje. Je to čas počúvania, čas spevu a čas odpovedí na výzvy kňaza.

Ak sme niečo obetovali je to v rodine

Je to čas pozdvihnutia srdca a čas spoločnej modlitby „Otče náš“. My všetci sme teda bratia a sestry. Je to čas odovzdávania si znaku pokoja a čas zohýbania kolien pred Kristom prítomným pod spôsobmi chleba a vína.

Preto ani jedna sv. omša bez obetovania!

Nabudúce:

Prijímanie
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.