Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Naladenie sa i na spoločenstvo

Nebadane možno nasmerovať rozhovor na duchovno

Hovoriť Bohu o trápeniach, ale myslieť aj na iných

Omša je znakom spoločenstva – potreba vyjsť zo seba.

Vytvárať vzájomné spoločenstvo i sadaním v kostole 

Počuť hovoriaceho Boha

Je veľká náboženská nevedomosť ľudí. Ako je to možné, že chodiaci do kostola a počúvajúci každý týždeň (deň) fragmenty Písma Svätého, nevedia ani koľko je Evanjelistov, ani kto je sv. Pavol, alebo načo sv. Ján pokrstil Ježiša...

Je to udivujúci zjav, ktorý svedčí o nedostatku základov kresťanského svetonázoru, to znamená sformovanej a jasne postavenej koncepcie našej viery. Tu nakoniec nejde o samotné vedomosti, ale o dôsledky, ktoré vyplývajú z ich nedostatku. Nemožno žiť po kresťansky, ak nepoznáme základné pravdy viery a tým viac nemožno brániť vlastný svetonázor pred najhlúpejšími a najslabšími výčitkami.

V čom spočíva príčina?

To je tak, ako na povinných stretnutiach mnohých organizácií, na ktorých jedni hovoria, lebo musia, a iní počúvajú, lebo tiež musia. Výsledok je taký, že počúvajú tak, aby nič nepočuli; ak niekoho poprosíš, aby zreferoval, čo sa tam hovorilo, tak na počkanie skombinuje niekoľko fráz, aby sa neskompromitoval. Keby si sa spýtal ľudí, o čom bola nedeľná kázeň, tak 80% povie, že o Pánu Ježišovi a o Matke Božej, dokonca vtedy, keď si ani nespomenul Matku Božiu. Súčasný človek všeobecne nechce počúvať nikoho. Chodí múdry a rád by sám hlásal svoje učenie, len aby nemusel počúvať, a ak musí, tak robí všetko, aby si nič nezapamätal.

A tu nás čaká ťažká úloha, aby sme poslucháčov donútili počúvať. Treba tak prečítať text Písma Svätého, aby jeho bohatstvo, ako ostrý meč, preťalo všetky odpory a dostalo sa do sŕdc prítomných.

Písmo Sväté by nemali čítať náhodní lektori. Často je to kompromitácia Božieho Slova. Samotný spôsob čítania rozhoduje o jeho prijatí. Vo východnej cirkvi čítanie alebo spievanie Evanjelia predchádza slávnostné prinášanie evanjeliára, aby sa tak veriaci pripravili na prijatie Slova Božieho. To je mimoriadne vznešený moment svätej obetnej hostiny. Účastníci vedia, že je to Božie Slovo.

Kto by mal čítať Božie slovo?

Nikdy nie deti! Nech číta potom aj lekcie kňaz. Bol som na slávnosti, ktorú organizovalo mesto. Bola pekná video prezentácia jeho histórie. Všetko moderoval profesionál, ktorého si mesto pozvalo. Iste by sa našli aj domáci, ale chceli to mať „na úrovni“. Prečo by malo byť Božie slovo popoluškou?!

Školenia lektorov

Keď sme vo farnostiach zorganizovali školenie (robí to Biblické dielo), bolo vidno ako ich to obohatilo. Každý týždeň sa o to snaží aj Rádio Lumen. Účastníci Lectio divina, ktoré máme každý týždeň si uvedomujú, ako ináč chápu čítania, a ako ináč ich dokážu predniesť.

Potrebnosť uvedení do čítaní.

Lebo samotné, dokonca najlepšie pripravené čítanie nedáva veľa, ak poslucháči nehľadajú bohatstvo toho slova, ak naň nečakajú.

A to sa v našich kostoloch stáva pomerne často. Nájsť ľudí otvorených na prijatie slova Božieho, pripravených na formovanie života podľa neho – to je ťažká vec. Čo urobiť, aby ľudia zareagovali na kázeň, aby prišli s otázkami týkajúcimi sa realizácie počutého slova, aby sa prebudil ich záujem o prehĺbenie náboženských vedomostí? Na tieto otázky musíme hľadať odpoveď sami.

Všimli ste si, že tí čo prídu neskôr do kostola, idú si sadnúť do voľných lavíc práve cez čítania. Berú to ako oddychový čas? Veľmi dôležité je počkať na utíšenie pri čítaní lekcii!

Je potrebné, aby uprostred všetkých kníh tohto sveta znovu objavili knihu Evanjelia.

 Je potrebné, aby medzi všetkými slovami, akými dnes svet zasypáva človeka, videli krásu a postrehli bohatstvo slova Božieho. A je potrebné, aby sme pomohli ľuďom objaviť hodnotu minút strávených pri počúvaní Písma Svätého. Ale toto všetko vedie k prehĺbeniu a oživeniu viery. Ona totiž nastaví srdce na príjem slova Božieho. Ona dokáže rozlíšiť slová života od slov smrti, slová pravdy od slov klamstva, slovo Božie od slov človeka.

Atmosféra v kostole počas čítania slov Evanjelia hovorí už o viere účastníkov.

Čím hlbšia je ich viera, tým viac sa dokážu započúvať. Tí, ktorí prichádzajú k oltáru, aby počúvali Hostiteľa, vysoko si cenia čas liturgie slova. Často je to pre nich čas, keď dostávajú odpovede na otázky, ktoré ich znepokojujú, čas zdokonalenia ich náboženských vedomostí, čas dovoleného požívania ovocia zo stromu poznania dobra i zla.

Kto totiž raz počul slovo Božie a prijal ho do svojho srdca, bude odteraz počúvať čo najpozornejšie, bude sa usilovať, aby to zrno vyrástlo a prinieslo ovocie.

Nabudúce:

Angažovanie sa v liturgii

Počúvať s otázkami

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.