Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

K vnútornej dispozícii patrí príprava na sv. omšu doma

Oblečenie, sviatočné naladenie sa

CESTA DO KOSTOLA

Aby sme boli pri sv. omši pozorní a sústrední využime cestu do kostola.

Je to cenný čas s možnosťou naladenia sa. Už samotná príprava na odchod do kostola musí byť spojená s nábožnou úvahou, a tým viac cesta do kostola. Je vedľajšie, či trvá tri minúty, alebo hodinu. Tu ide o vedomie, kam smerujeme. Je to bližšia príprava na stretnutie s oltárom a srdcia musia byť naplnené už touto skutočnosťou. Ľudia myslia na to, že idú do kostola, ale zriedka si uvedomujú, prečo tam idú.

Cesta do kostola?

Dôležitá je aj terminológia! Ako ináč pôjdeme a budeme sa sústreďovať, keď si uvedomím, že idem do spoločenstva Ježišových priateľov, idem sa stretnúť s Ježišom. Hovorili sme už o tom: Ak niekto povie: V nedeľu som nebol v kostole – nevyzerá to tak nevďačne, ako keby povedal: Odmietol som pozvanie Boha Otca, bol som nevďačný Bohu, bol som voči Bohu ľahostajný...

V čom sa robí najviac chýb na ceste do kostola?

Nesprávne naladenie na účasť. Skôr sme naladení na pozorovanie alebo počúvanie. Je to čosi z postoja: „Načo sa trápiť, čo tam bude. O to sa má starať kňaz a nie ja. Prídem a uvidím“. O tom budeme hovoriť viac nabudúce.

Človek pozvaný na hostinu k svojmu priateľovi ide s určitým naladením.

Cesta na oslavu menín je zásadne spojená s myšlienkou na oslávenca a na príchod. Človek už na ceste myslí na to, čo bude prežívať pri stole, čo zagratuluje. Nie je ľahostajnou vecou, koho tam nájde, ani ako bude oblečený, alebo ako dlho to bude trvať.

Čím musí byť naplnená cesta k oltáru?

 Z praktického hľadiska si treba uvedomiť, za koho a v akej veci sa môžem prihovoriť u Boha, keď budem prežívať bezprostredné stretnutie s ním pri oltári. Koľko ľudí potrebuje moje orodovanie u Boha? Koľko nosím vo svojom srdci rodinných záležitostí, koľko starostí o ľudí, ktorí sú mi blízki, koľko pracovných problémov, a možno i problémov týkajúcich sa národa i sveta?

I problémy sveta, sme časťou ľudstva

Nikto nie je sám. Každý človek nesie na svojich pleciach starosť o iných. Každý je spojený s inými. Jeho stretnutie s Bohom je veľkou šancou pre jeho priateľov, ktorí sú mu niekedy takí blízki, ale súčasne vzdialení od Boha. Táto blízkosť zaväzuje k starosti o ich dobro. A či jestvuje väčšia šanca pomôcť, ako stretnutie so všemohúcim, vševediacim a milujúcim Bohom?

Tesne pred sv. omšou

Keď sa začne sv. omša, už nebude toľko času myslieť na blízkych, na to, aby sme videli ich starosti, problémy, radosti, aby sme ich predniesli Bohu. Možno to urobiť veľmi dobre cestou do kostola – vchádzame s nimi akoby do kostola. Pred sv. omšou sústredenie.

Bol som milo potešený keď som prišiel pôsobiť opätovne do farnosti Brezno po jedenástich rokoch a farníci dodržiavali ticho 15 minút pred sv. omšou, ako som ich to naučil za prvého pôsobenia.

V každej farnosti si na to zvykli a zdá sa, že sa im to páči. Chodím teraz zastupovať do rôznych farnosti a sledujem ako predmodleničky ešte tesne pred sv. omšou „hodia“ úmysel za počasie a Otčenáš a Zdravas, a keď nezačne sv. omša ďalšia ešte za zomrelých a zas Otčenáš a Zdravas. A zas za niečo a Otčenáš a Zdravas. Vyzerá to ako hodenie Otčenášu a Zdravasu do automatu. Stále sa niekto snaží ešte niečo nahlas pomodliť. Majú strach z ticha pred Bohom? 

Nabudúce:

Sústredenie v kostole

Omša znakom spoločenstva

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.