Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pokračujeme v úvahách o sv. omši (26.)

Minule

Eucharistické modlitby

Ťažkosti s eucharistickými modlitbami

Dnes:

Úloha kňaza

Premenenie stredobod sv. omše

Dôležitosť pojmov

Zvláštne postavenie kňaza

Zaujímavá je úloha kňaza pri sv. omši. Do premenenia hovorí a obetuje s ľudom a v mene ľudu. V eucharistickej modlitbe v jej centre s naraz dostáva do nepochopiteľného postavenia. Začne hovoriť a konať v mene Krista. Stotožňuje sa s ním.

Vnímanie detí

Obľúbený profesor (J. Búda), nám na prednáškach hovoril ako vysvetľoval deťom sv. omšu. Vtedy bola v latinčine. Keď im preložil slová premenenia deti takmer spontánne zhíkli: Tak vy ste Pána Ježiš. Ako to pochopili deti! Iba oni môžu mať takú úctu a spontánnosť.

Niet pochybností, že najväčšia pozornosť a sústredenie sa vyžaduje vo chvíli premenenia.

Tradícia stáročí totiž urobila z toho momentu príležitosť na verejnú adoráciu sviatosti Tela a Krvi Kristovej. Urobila to do takého stupňa, že dokonca samotné premenenie sa skrylo v tieni pozdvihovania, ktoré zvestoval hlas zvonca a šum zohýbaných kolien. Takúto formu zbožnosti vypracovala tradícia, nadiktovala ju viera a adoračný prístup k Eucharistii. Preto si musíme uvedomovať viac premenenie ako pozdvihovanie.

Dôležitosť pojmov

Ak povieme „pozdvihovanie“ tak nás napadnú sprievodne znaky pozdvihovanie. Ak povieme „premenenie“ mali by sme ísť na podstatu. Ide tam o premenenie.

Ide o to, aby sme počuli slová Ježiša: „Vezmite a jedzte“, čiže, aby sme počuli Jeho výzvu k Hostine. Vo Večeradle bolo premenenie, ale nebolo pozdvihovanie. Ježiš nepovedal: „padnite na kolená“, ale: „vezmite a jedzte“.

Keď objavujeme evanjeliový význam sv. omše, treba vidieť v momente premenenia až tri fakty.

Prvým je prítomnosť Krista pri stole v osobe kňaza;

Druhým, že Ježiš dáva na stôl Božský pokrm a nápoj, čiže jeho prítomnosť je na stole;

Tretím je Jeho výzva k požívaniu tohto pokrmu.

Pozdvihovanie konsekrovaných podstát zatienilo prvý a tretí fakt a skoncentrovalo pozornosť iba na druhý. Zatiaľ, čo pre pochopenie tejto svätej Hostiny má veľký význam vidieť Hostiteľa a počuť jeho výzvu k jedeniu.

C citujem Edwarda Stanieka:

Kedysi v neveľkej skupine, mala okolo tridsať osôb, som zrekonštruoval obyčajným spôsobom Paschu z Večeradla. Účastníci boli veľmi dojatí prežívaním tejto židovskej hostiny spomienok a jeden z nich po niekoľkých mesiacoch sa mi priznal, že až od tohto stretnutia začína chápať, čím je v Ježišovom pláne svätá Omša. Gesto lámaného chleba spojené s vysvetlením, že vtedy Ježiš vyslovil slová: „Vezmite a jedzte, toto je moje Telo, ktoré sa obetuje za vás“, sa jasne dostalo do jeho vedomia, pretože postrehol pri stole Krista prítomného v kňazovi. Dovtedy videl iba chlieb a kalich, a odvtedy predovšetkým vidí prítomného Krista v kňazovi. Potešil som sa, lebo to, čo som nemohol dosiahnuť žiadnym vysvetľovaním, pochopil tento človek a udomácnilo sa to v jeho vedomí skrze rekonštrukciu Paschy z Večeradla. Vlastne vtedy pochopil, že Kristus používa kňaza, že je to vybraný človek, ktorý počas premenenia odovzdáva Kristovi svoje ruky, oči, ústa, aby hostia zídení pri stole mohli prežiť tajomstvo Večeradla. V tomto momente kňaz vystupuje pred ľudom ako predstaviteľ Krista a keď nasleduje jeho gestá a vyslovuje jeho slová, tak vykonáva jeho dielo. Chlieb v rukách kňaza sa mení nie na telo kňaza, ale na Telo Krista. Deje sa tak v kontexte spomienky, ktorá sprítomňuje veľkú skutočnosť Večeradla.

 Premenenie je dôležitý moment Hostiny, v ktorom sám Boh kladie na stôl svoj Božský pokrm. Robí to premenením pokrmu, ktorý na Hostinu pripravili hostia. Nepodáva akýsi dodatočný pokrm, ale chlieb, ktorý je pokrmom pre telo, robí

Nabudúce:

Odpovede účastníkov hostiny

Vrchol hostiny
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.