Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pokračujeme v úvahách o sv. omši (13.) 

Minule:

Večeradlo je hostina, ktorú pre človeka pripravil Vtelený Boh.

Vo Večeradle uzavrel celé dielo svojho života: službu, utrpenie, smrť i zmŕtvychvstanie.

Večeradlo premenil na večné, aby týmto spôsobom umožnil ustavičné prežívanie stretnutia človeka s Bohom

Vo Večeradle niet miesta pre divákov, je tam miesto iba pre priateľov Božieho Syna.

Hlavným cieľom, pre ktorý Boh pozval svojich priateľov k stolu, je nasýtiť ich pokrmom, ktorý dáva život večný, ktorý zaručuje nesmrteľnosť

Dnes:

Večeradlo hodina pravdy o Bohu a človeku

Pravda o Bohu a človeku

Večeradlo zjavuje udivujúcu pravdu o Bohu, pravdu o jeho láske: „Miloval ich až do krajnosti“.

Je to vrcholný prejav lásky Božieho Syna k ľuďom. Ale Večeradlo zjavuje tiež pravdu o človeku. V tejto atmosfére lásky padajú trpké slová pravdy, venované všetkým: „Jeden z vás ma zradí“. Ako bolestne znejú v kombinácii s predchádzajúcim vyznaním: „Toto je Moje Telo, ktoré sa obetuje za vás“. Ja pre vás robím toľko a jeden z vás pre mňa pripravuje zradu a smrť.

Pravda o nevďaku

Tieto trpké slová hovorí Ježiš Judášovi. Na znak priateľstva mu ešte podá kúsok chleba, a keď vidí, že nemá nijaké znaky ľútosti ani zmeny rozhodnutia, odporúča mu krátko: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr“. Vďakyvzdávanie Hostiny sa mieša s bolesťou zrady zo strany učeníka a priateľa. Pri stole Ježiš zjavuje strašnú pravdu o ľudskom srdci, ktoré môže byť vyzdvihnuté k hodnosti Božieho priateľa, a súčasne môže byť celkom uzavreté pre túto hodnosť a otvorené na činnosť zla. Nepomôže vonkajšia blízkosť Boha, nepomôže počúvanie Jeho slov, nepomôže požívanie chleba z rúk samého Boha, keď je srdce zamknuté na Jeho činnosť a otvorené na vplyv zla.

Pravda o zrade

Zvučí tu nôta zrady Priateľa i Boha, nôta čierneho zúfalstva a samovražednej smrti, nôta tragédie ľudského srdca, ktoré – bijúc v spoločenstve sŕdc oddaných a milujúcich Boha – môže biť falošne, až nakoniec odmaskovane stratí naveky svoje miesto pri stole Božom. Každý účastník svätej Hostiny musí mať na mysli drámu Judáša a jeho tragickú účasť na prvej svätej Omši, ktorú slávil sám Ježiš.

Pravda o slabosti človeka

Druhé trpké slovo pravdy o slabosti človeka Ježiš hovorí Petrovi. Bezprostredne po tejto Hostine, po prvom prijatí Najsvätejšej Sviatosti, Peter bude trikrát prisahať, že Ježiša nepozná. Vo Večeradle dokáže autenticky, celým srdcom, mať účasť na sv. omši, avšak, keď odíde od stola Božieho a vstúpi do skupiny ľudí tohto sveta, chýba mu odvaha priznať sa k Majstrovi. Taký je človek. Ježiš účelne odhaľuje pravdu o slabosti človeka počas Hostiny vo Večeradle, aby ju navždy začlenil do tajomstva sv. Omše. Preto každú sv. omšu budú účastníci začínať udretím sa do pŕs, trojnásobným „moja vina“ a silným zvolaním: „Pane, zmiluj sa nad nami“.

Pravda o napätí

Eucharistická Hostina je totiž plná toho veľkého napätia, aké jestvuje medzi slabosťou a hriešnosťou človeka, ktorý môže odovzdať svoje srdce satanovi ako príbytok, a svätosťou i láskou Boha, ktorý môže do tohto slabého srdca vložiť najväčší klenot – seba samého. Veriaci človek nikdy nie je v stave tak jasno vidieť pravdu o sebe, kto je a aký môže byť – tak ak ide o hĺbku pádu, ako aj o vrchol povýšenia – ako keď zaujíma miesto pri stole vo Večeradle.

Pravda o ľahostajnosti

Netreba sa diviť, že ľudia, ktorí nechcú poznať pravdu o sebe, ktorí nemajú odvahu nazrieť do svojho srdca, ktorí sa nechcú rozísť s našepkávaním zla, vyhýbajú Večeradlu. A ak dokonca aj prichádzajú, tak nevchádzajú do kostola, ale hľadajú miesta kdesi ďaleko za múrmi, pričom klamú sami seba.

V príprave na účasť na svätej Eucharistickej Hostine je treba poznať pravdu o slabosti človeka a o dráme hriechu. Treba podrobne rozpracovať tragédiu účasti Judáša na prvej sv. Omši, ktorého Ježiš odlúčil od oltára, ktorý jednoducho od oltára odišiel k nepriateľom, aby im Ježiša vydal. Treba tiež poukázať na drámu Petra – jeho účasť i jeho slabosť vo vydávaní svedectva. Judáš zahynul. Peter pomaly dozrel, až naplnený mocou mohol vydať svedectvo, že patrí k Majstrovi na Vatikánskom pahorku keď za neho zomiera.

Zhrnutie:

Večeradlo zjavuje:

- pravdu o Boh

- pravdu o jeho láske

Večeradlo zjavuje pravdu o človeku:

- o jeho nevďaku

- o jeho zrade

- o jeho ľahostajnosti

 - o napätí

Nabudúce:

Večeradlo je zákon o láske.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.