Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Ježiš je šíriteľ pokoja, vyzýva k odpusteniu

Ježíš sa bránil pri výsluchu u Kajfáša

Pred agresorom sa môžeme primerane brániť

Môžeme obetovať seba, nemôžeme obetovať iných. 

Aký súvis má askéza s obranou?

Askéza je správanie a spôsob života, pre ktorý je charakteristická zdržanlivosť v uspokojovaní potrieb, zriekanie sa s cieľom dosiahnuť morálny alebo náboženský ideál, resp. priblíženie sa k duchovným skúsenostiam, nastolením rovnováhy medzi „id, egom a superegom“. 

Id alebo tiež „ono“

Už podľa Freuda je to jedna z troch zložiek osobnosti, keď všetko je založené na uspokojovaní slasti (id). V modernej psychológii označuje id vášeň, pudy, priania, túžby. Jeho protiváhou je ego. Ak dôjde k nejakému vážnemu narušeniu vo vývoji osobnosti (s krátkodobým alebo dlhodobým trvaním), následkom môže byť až rozpoltenie osobnosti.

Pojem ego („Ja“) sa riadi princípom reality a vyrovnáva pôsobenie zložky pudovej (id) a sociálnej (superego).

Čo je superego?

Superego, je zložka osobnosti a riadi sa princípom dokonalosti: naše ja chce byť dokonalé vo vzťahu k spoločnosti. Vzniká vplyvom výchovy alebo okolia, ktoré na nás má vplyv a snaží sa nás civilizovať v súlade so štandardami spoločnosti, v ktorej vyrastáme. Je našou zažitou vnútornou morálkou alebo tiež svedomím.

Narušenie osobnosti

Ak id, ego a superego nie je pod kontrolou (v rovnováhe), osobnosť stratí zmysel pre iných. Je zaslepená vášňami (id), ego takej osobnosti je také silné, že nemá zmysel pre iných (rodina, kolektív, národ). Nefunguje u neho svedomie, súcit, myslí len na seba. Dokonca takému človeku to ovplyvňuje poznanie (rozum). Nedá sa potom hovoriť o obraňovaní iných. Príťažlivý je pre nich agresor.

Nabudúce: Kolektívna obrana
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.