Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Zjemňuj zlobu iných

Agresori sú poznačení nedostatkom lásky

Agresori nepremáhajú zlobu v srdci

Agresia neprináša nič dobré

Ježiš a pokoj

Ježiš je šíriteľom pokoja a lásky. Jasne učí zmierňovať hnev, útoky iných. Povedal: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Oko za oko a zub za zub.‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé... Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ (Mt 5, 38-39.44-45). Nie je však proti obrane. Sám sa bránil pred Kaifášom, keď ho sluha udrel: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!" (Jn 18:23)

Dá sa vždy čeliť agresii?

Aj keď máme súcit s agresormi a ľutujeme ich, niekedy sa im musíme brániť, lebo nie vždy sa podarí zmierniť ich útoky. Keby vám niekto uzurpoval dom, ohrozoval ženu a deti, bránili by ste ich! Či nie?!

Povinnosť brániť

Máme právo byť pacifistom (nebrániť sa) iba v prípade keď ide o nás. Nemôžete obetovať iných (ženu a deti)! Máme povinnosť iných brániť! Áno, Ježiš povedal Petrovi: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú (Mt 26,52- 53). Ježiš sa na Olivovej hore dal chytiť, lebo sa za nás obetoval. Ale povedal: „Týchto (apoštolov) nechajte odísť.“

Môžeme obetovať seba, nemôžeme obetovať iných.

Nabudúce: Môže sa národ brániť?
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.