Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

K modlitbám je potrebná aj snaha

Badať ľahostajnosť a tým sebectvo

Fatimské posolstvo je o modlitbe a pokání.

Trvalý mier sa da dosiahnuť pokáním agresora.

 Chyby minulosti a súčasnosť

Nedá mi nezačať komentárom k minulej úvahe, v ktorej som písal, že nestačí iba zasvätenie, ale je potrebné aj pokánie – teda náprava zničeného. Citujem: „Hanbím sa za to, že som až teraz v mojom veku doslova porozumela významu slova POKANIE. Kajajte sa, hovorí sa vo Sv. Písme. Po sv. spovedi som sa na znak pokánia iba pomodlila, čo mi bolo prikázané. Ďakujem za vysvetlenie. A Panna Mária stále hovorí KAJAJTE SA.“

Základ nápravy je zmena zmýšľania

Vidíme to na Rusku z ktorého vzišli „hrozné bludy“ – ako to bolo vo Fatimskom zjavení. Komunizmus tam spôsobil strašné veci. Vraždenie cárskej rodiny, milióny zavraždených občanov, množstvo poslaných do gulagov... Keď nastúpil N. S. Chruščov, odsúdil síce kult osobnosti, ale aká bola náprava? Zďaleka to nebolo pokánie – zmena zmýšľania. Trochu začala náprava v čase glasnosti a perestrojky, ale Rusko sa zas vrátilo k imperializmu a totalite. Sociológovia hovoria, že aj po páde Putina, by sa nič, či málo vyriešilo (zmenilo).

Ako u nás?

Rovnako v Československu sa podľa vzoru ZSSR odsúdil kult osobnosti, ale ľudia boli prenasledovaní, väznení, naďalej strieľaní na hraniciach. Prišiel rok 1989. Došlo k zmene? Bol odsúdený komunizmus? Nemecko sa dištancovalo od fašizmu, nesmú sa používať ich symboly... Komunizmus zostal, nik ho neodsúdil, ani jeho protagonistov a ak, tak iba navonok. Nedošlo k podstate pokánia – zmene zmýšľania.

Chyby v minulosti nás prenasledujú v súčasnosti

Preto tu máme stále ľudí (i strany), ktorí zastávajú túto hroznú agresiu.

Chýba nám askéza pri hľadaní pravdy aj pri solidarite s inými. Do modlitby zasvätenia Ruska a Ukrajiny pápež vložil tieto slová: „Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba.“ Vytratil sa nám súcit s trpiacimi a obhajujeme dokonca agresora! Zdá sa, že všetci potrebujeme zmenu zmýšľania.

Nabudúce: Dôsledok zlých časov – beznádej!(?)
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.