Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Disciplína v tempe života

Neodsúvať ani nevynechávať nepríjemné povinnosti.

Počas dňa si dopriať chvíľku s Bohom - striasť zo seba všetko a vyprosiť si pomoc do ďalších hodín dňa. 

Neplánované vyrušenia

Starí filozofi hovorili: Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Najskôr - nepovažovať za vyrušenie budík. Na FB som čítal: „Nenariekaj, keď zvoní budík. To je radostná správa, že žiješ!“ Večer si si nastavil ranné vstavanie, treba čas dodržať!

Problémy s využívaním času nevznikajú len pri nedisciplinovanosti pri vstavaní, ale aj vtedy, keď máme priveľa alebo primálo povinností, a nadovšetko pri neplánovanom vyrušení.

 Priveľa povinnosti treba preosiať cez hierarchické sito. Čo ostane ako skutočná, Bohom uložená povinnosť, musí sa dať zvládnuť. Boh sa predsa od večnosti ešte nikdy nepomýlil, že by sa akurát v tomto prípade mýlil? Máme do činenia s Pánom času. A on dokáže spôsobiť jeho zázračné rozmnoženie. Ako ináč by sa dalo vysvetliť, že napr. sv. Tomáš Aquinský, hoci žil iba 49 rokov, zanechal 34-zväzkové dielo, v ktorom sa nachádza 90 000 citácií cudzích autorov. Terézia Veľká v priebehu 8 mesiacov založila 3 kláštory. Čo dokázali za krátky čas naši solúnski bratia Cyril a Metod? Aj dnes vidíme ľudí, ktorí majú k dispozícií presne toľko hodín ako my a vykonajú neuveriteľne veľa. Ak robíme iba to, čo si želá Boh, ak nestrácame čas na nič iné, musí vystačiť na všetko, čo je potrebné. Samozrejme, musíme vypäť mobily, odtrhnúť sa od sociálnych sieti, TV...

 Mať primálo povinností, to je asi sebaklam. Ak má zdravý človek v dnešnej dobe otvorené oči i srdce pre potreby ľudí, nemôže mať pre seba viac času ako je nutné na udržanie zdravia.

 Ján Vianney nezačal hneď po príchode do farnosti spovedať 16 hodín denne. Až po tom ako sa roky venoval farnosti. Ani matka Tereza nebola natoľko vyťažená, kým sa starala iba o vzdelanie svojich žiačok. Ani jeden z nich by sa nebol dostal do takmer hraničnej situácie, keby bol od začiatku kládol požiadavkám odpor, určoval hranice, unikal. Keby arského farára zriedka niekto našiel doma, nevenoval sa celý svojim farníkom, neboli by sa za ním hrnuli. A neboli by mali k nemu dôveru, keby nebol mal pre každého čas, alebo by sa bol ponáhľal za nejakou inou, menej dôležitou činnosťou.

 Boh je Pánom času, teda aj nášho denného programu. Má právo meniť nám ho. Jeho zásahy by sme mali prijať tak, ako sa patrí prijať všetko z jeho rúk. Lenže ako spoznať, kedy je to jeho zásah?

 Hovorí sa „hosť do domu, Boh do domu". Ako každé porekadlo, má pravdu iba sčasti. Ježiš je mysticky prítomný len v človeku, ktorý potrebuje pomoc. Prichádzajú však aj takí, ktorí skutočne iba kradnú čas. Kto kradne, je zlodej. A pomáhať zlodejovi je spoluvina. Treba ochotne prijať každého. Ale ak je to zlodej času, slušne ho treba vyprevadiť a vysvetliť mu, že máme neodkladnú povinnosť. Tým mu vlastne pomôžeme. Mala by to byť praktická ukážka hierarchie hodnôt. Lebo naše povinnosti (rodiča, syna, pracujúceho, kňaza..) sú omnoho dôležitejšie, ako riešenie medzinárodnej situácie (ktorá od nás nezávisí), nadávanie na televízny program a politikov, pretriasanie čerstvých klebiet, čo zhruba býva najčastejšia téma zlodejov času.

 Mnohí nevedia, ako takéto návštevy, stretnutia bez urážky ukončiť. Ale asi by to dokázal každý, keby mu o chvíľu odchádzal vlak, ktorým má cestovať. Takže problémom je asi vlastná hierarchia hodnôt.

 Prozreteľnosť mení náš program, alebo nám ho celý škrtne a pošle nás trebárs do nemocnice. Vtedy by sme sa nemali búriť, ale uznať, že Boh lepšie vie, čo je najpotrebnejšie.

 Do denného programu musí, samozrejme, patriť aj večerná revízia jeho splnenia. Ak je výsledok veľmi zahanbujúci, nechajme sa preniknúť jeho liečivým milosrdenstvom. Kto sa poučí zo svojich chýb, bude si robiť program reálnejší a pokornejšie bude prosiť o pomoc.

 A nezabudnime občas konfrontovať naše kritériá s Ježišovým osobným ľudským príkladom.

 Keď budeme musieť robiť, hoci sme unavení, pozrime si Mk 6, 31-34. Keď sa pre množstvo práce nebudeme mať kedy modliť - Mt 14, 23 a Lk 5,16. Keď budeme stáť pred vážnou úlohou, tak Lk 6,12. Dosť veľkým problémom pre nás býva, na aké návštevy chodiť. Trebárs k zlodejovi i mafiánovi, ak sa pokúsime obrátiť ho - Lk 19,1-10. Ak pre oddych a pookriatie, všimnime si, že Ježiš v Betánii chcel, aby ho počúvali, a nie obsluhovali Lk 10, 41-42. Môžeme ísť aj k farizejom, ak im dokážeme povedať pravdu, ako u Lk 11, 39-52 a 14, 8-14. A keby nás aj v noci vyrušil niekto, kto sa bojí svetla, zachovajme sa tak ako Pán k Nikodémovi Jn 3, 2. Lebo veď sme hádam jeho nasledovníkmi!

Zhrnutie

Príliš málo práce môže mať len človek, ktorý si nevšíma potreba iných. Máme sa snažiť dodržiavať stanovený program, ale Boh má právo ho meniť. Treba však rozlišovať medzi Božíme zásahmi do nášho programu a medzi našou rozptýlenosťou, prípadne vyrušením zlodejmi času.

Nabudúce

Prebytok a nedostatok energie
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.