Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Svätosť ako príkaz

Vymedzenie pojmov „dokonalosť', "svätosť“

Svätosť je vzťah k životu, pôvodcovi života – Bohu.

 Využívanie zverených hodnôt (darov);Sloboda, alebo otroctvo!

Na Facebook som dal foto z roku 1917 na ktorej ženy v ťažkých vojnových časoch s námahou ťahajú niečo na obrábanie pôdy. Druhá fotka je zo súčasnosti.: Vo fitnesku v podobnej polohe cvičia, aby mali pekné postavy.

Keď na olympiáde v Montreale v roku 1976 zvíťazil v dráhovej cyklistike Anton Tkáč, noviny napísali: „Náš olympijský víťaz vydal také množstvo energie, keby, krútil generátor, zásobil by elektrinou jedno sídlisko“. Napadlo mi: Čo keby sa energia z fitnescentier nejako využívala? Ale to nechcem podávať zlepšovaky. Aplikujme to na dnešnú tému; Čo keby sme využívali svoju energiu na niečo dobré?!

O tom je dnešná téma. Svätosť je totiž vzťah k Bohu. A vzťah je veličina nestála, je v ustavičnom pohybe. Minule sme hovorili, že balansujeme medzi láskou k sebe - sebectvom a láskou k Bohu – ktorá sa prejavuje láskou k iným.

Pritom sa môžu vyskytnúť nezdravé extrémy. Avšak komu z nás hrozí nebezpečenstvo, žeby pri v odriekaní pre druhých prekročil únosnú mieru? Skôr naopak. Pre seba ju prekračujeme bežne. Dokonca až k sebazničeniu. Vidíme to na modelkách, niekedy idú k anorexii, bulímii... Takže sebectvo nás môže zničiť. Mohli by o tom hovoriť alkoholici, drogisti, sexuálni maniaci... Tak si „chcú dobro“, že sa zničia.

Ale od toho je spovedník, aby to ustriehol. Samozrejme musí vedieť o penitentovi, koľko čoho si odrieka, aj koľko čoho si dopraje. Ten musí byť úprimný. Kto sa však príliš pýta na hranicu odriekania, akoby sa pýtal, koľko si môže ponechať pre seba. A tu jestvuje jednoznačná odpoveď' - toľko, koľko potrebuje, aby mohol čím lepšie slúžiť Bohu cez ľudí.

 Deň má pre každého človeka len 24 hodín. A každý človek má určitú individuálnu maximálnu hranicu svojich fyzických síl aj duševných schopností. Hmotné prostriedky sa síce dajú zhromažďovať, no aj to je obvykle limitované. Človek sa má snažiť zveľaďovať svoj život po každej stránke, získať viac prostriedkov a širšie možnosti. Ale aj tu jestvuje pre každého individuálna miera, ktorá sa nedá prekročiť. Hranica času - dĺžka života je určená celkom presne. Ostáva však skrytá.

Akú časť pre koho spotrebuje z toho, čo má k dispozícii? Čo teda v jeho živote rastie a čo sa scvrkuje: „láska k Bohu" alebo „láska k sebe". Medzi nimi totiž platí neúprosný zákon nepriamej úmery. Ak jedna láska rastie, je to na úkor druhej. Odčerpá z neprekročiteľnej kapacity prostriedkov viac takže na tú druhú lásku ostáva zákonite menej. Či už času, záujmu, prostriedkov alebo síl.

 Napríklad, kto si chce zabezpečiť vyberanejšie jedlá, elegantnejšie oblečenie, exkluzívnejšie zariadenie, musí na to vynaložiť podstatne viac prostriedkov a stojí ho to hodne viac času a námahy. Samozrejme, o to menej môže z tých prostriedkov, času a síl venovať službe ľudom. Miera odriekania je daná rastom lásky k Bohu, rozšírením služby.

Keby sa matka Tereza pýtala, kde je hranica odriekania, bola by zrejme učila celý život dievčence z lepších indických rodín zemepis. Nie preto odišla medzi chudákov, aby sa dokonalejšie odriekala, ale preto, aby pomohla odstrániť aspoň časť hroznej biedy, ktorú nedokázala nevidieť. Bola to len kvapka v oceáne, ako sama hovorí, ale aj o tú kvapku je tej biedy menej. Miera jej odriekania je daná veľkosťou ochoty pomáhať. Sebe dopriala len toľko jedla, toľko spánku, toľko modlitby, aby vládala slúžiť. Prechádzali jej cez ruky milióny, dostálo sa jej veľa uznaní, ale to všetko používala pre dobro chudákov. Keby si ponechala len trochu viac, ako je nutné, určite by mala pocit, že okráda úbožiakov. A sami cítime, že by to vlastne aj bola pravda.

Zhrnutie

            Boh žiada od nás, aby sme sa stali svätými. Znamená to patriť Bohu, využiť preňho všetko, čím disponujeme. Láska k sebe musí ustupovať láske k Bohu a tým ku konaniu dobra. Môžeme byť otroci, alebo slobodní!

Nabudúce:

Rafinované sebectvo
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.