Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár

Streda - ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Nedeľa  - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska a z dôvodu prijatia hygienických opatrení na celom území SR proti šíreniu koronavírusu sa nebudú sláviť verejné bohoslužby do 31.3.2020. O prípadnom ďalšom predĺžení tohto zákazu vás budeme vopred informovať!

 

Odporúčanie

Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa konajú neverejným spôsobom. Zvlášť teraz oceňujeme dôležitosť a význam katolíckych masmédií. Súčasný stav, v ktorom sa nachádzame, len potvrdzuje, aby sme ich  fungovanie a produkciu všemožne podporovali!     

 

Duchovné sväté prijímanie

Svätý Otec František odporúča praktizovať duchovné sväté prijímanie.
Totiž v  spojení s Kristom nie sme nikdy sami, ale tvoríme jedno telo, ktorého hlavou je On. Je to spojenie, ktoré sa živí modlitbou, a aj duchovným svätým prijímaním Eucharistie, čo je veľmi odporúčaná prax, keď nie je možné sviatostné prijímanie.


Ponúkame vám modlitbu duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Vstup do kostola

Farský kostol v Turzovke je otvorený pre súkromnú modlitbu každý deň tak ako zvyčajne! To platí aj pre filiálne kostoly v Dlhej nad Kysucou a Turkove. V čase od 10:30 do 11:45 je farský kostol zatvorený. V platnosti je zákaz vstupu do kostola bez použitia rúška, šatky alebo iného spôsobu zakrytia úst a nosa!  V predsieňach našich kostolov máte k dispozícii katolícku tlač. Čítaním hodnotných novín a časopisov sa povzbudíte vo viere.

 

Eucharistické požehnanie

Ako vzácnu duchovnú posilu prijmite každý deň o 12:00 hod. Eucharistické požehnanie, ktoré sa udeľuje pred farským kostolom. Hodnota požehnania s Najsvätejšou sviatosťou  je nesmierna. Zvlášť teraz, keď spoločne bojujeme proti nákazlivej chorobe COVID – 19, si uvedomujeme ako veľmi potrebujeme Božiu pomoc. Veď bez akýchkoľvek pochybností platí: bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania! Všetkých vás prosím, ak môžete,  každý deň presne na pravé poludnie o 12:00 hod. sa na malú chvíľu zastavte, pomodlite sa modlitbu Anjel Pána, prijmite Pánovo požehnanie a proste Všemohúceho Pána Boha, aby sa nad nami všetkými zmiloval a odvrátil od nás škodlivý koronavírus a všetky nákazlivé choroby.

 

Adorácia svätého kríža

Keďže veriaci majú sťažený prístup k Eucharistii, naša farnosť sa zapája do aktivity adorácie svätého kríža v našich rodinách.  Ide o 24. hodinovú poklonu pri krížoch, ktoré máme v našich príbytkoch. Kto sa zapojí, venuje doma  jednu hodinu modlitbe pred trpiacim Kristom na kríži. Bližšie info vám poskytne pani Ľ. Odrobiňáková: 0918611009

 

Pohreby

Pohrebné obrady sa vykonávajú len pri hrobe, alebo pri bráne cintorína, keď ide o kremáciu. Na pohrebe sa zúčastňuje len najbližšia rodina! Je nutné, aby členovia rodiny na pohrebnom obrade použili rúška a stáli v dostatočnom odstupe od seba. Zádušné sv. omše za zosnulých budeme slúžiť, keď budú povolené verejné bohoslužby! Po dohode s rodinami budú  termíny zádušných svätých omší vyhlásené v nedeľných oznamoch. Ostatná rodina, priatelia, susedia a známi sa budú môcť na nich zúčastniť a tak zosnulým vyjadriť príslušnú úctu  a pritom prosiť Boha, aby pripojil duše našich bratov a sestier k svätým a vyvoleným v nebi.      

 

Zaopatrovanie chorých

V prípade sviatostného zaopatrovania chorých sme vám pri dodržaní potrebných hygienických opatrení (rúško, rukavice, príp. okuliare, špec. oblek) plne k dispozícii. Kontaktujte kňazov osobne na fare alebo telefonicky!

 

Spoveď a sväté prijímanie

Kto má záujem, tak môže individuálne požiadať kňaza o svätú spoveď a sväté prijímanie. Musia byť dodržané hygienické opatrenia (rúško, odstup). Sväté prijímanie sa v tomto krízovom období podáva na ruku.  

 

Úradné záležitosti

Úradný kontakt je obmedzený na minimum. Svoje neodkladné záležitosti vybavujte telefonicky alebo e – mailom. Radi vám poslúžime!
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.