Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Podľa starej kresťanskej tradície títo apoštoli hlásali evanjelium a spoločne podstúpili mučenícku smrť v Mezopotámii (terajší Irak a sever. Sýria). Preto sa ich sviatok v západnom kresťanstve slávi spoločne 28. októbra. Celkove však máme o uvedených dvoch apoštoloch málo biblických a historicky cenných správ.

Čítať ďalej...

Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17

 Idete po ulici a niekoho stretnete: Ak je to známy, týkate mu, tak pozdravíte, dvihnete ruku na pozdrav... 

Čítať ďalej...

Svätý Anton Mária Claret patrí medzi novších svätých a okrem krajín, kde pôsobil a kde pracujú jeho duchovní synovia a dcéry, je málo známy. Pritom však ide o ušľachtilého syna Cirkvi, ktorý pracoval na veľmi rozdielnych miestach Pánovej vinice a všade ostal verný najvyšším ideálom svojho povolania. Jeho život by sme v skratke mohli charakterizovať takto: bol to misionár, zakladateľ rehoľnej spoločnosti, sociálny reformátor, kráľovnin kaplán, spisovateľ a vydavateľ, arcibiskup a utečenec.

Čítať ďalej...

Svätý Ján Kapistránsky patrí medzi svätcov, ktorých život bol úzko spätý s dejinami a udalosťami čias, v ktorých žili. A boli to rušné časy.

Čítať ďalej...

Prvý slovanský pápež poľského pôvodu svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla, sa narodil vo Wadoviciach 18. mája 1920.  Ako 264. nástupca svätého Petra bol pápežom v rokoch 1978 – 2005. Počas svojho pontifikátu, ktorý bol tretí najdlhší v histórii Cirkvi (po Piovi IX. a sv. Petrovi) vyhlásil viac svätých a blahoslavených (svätorečil 482 ľudí a 1338 blahorečil) ako ktorýkoľvek jeho predchodca a absolvoval viac zahraničných ciest, ako všetci jeho predchodcovia dohromady. Celkovo precestoval 1 271 000 km, čo je približne 31-krát obvod zemegule. Z jeho 104 zahraničných ciest 3 viedli na Slovensko.

Čítať ďalej...

Ef 2, 12-22, , Lk 12, 35-38

 Anselm Günthör (* 1911- nemecký kňaz, benediktín, moralista) povedal: Nádej sa prejavuje aj v bedlivosti. Kresťan drží pohľad upretý na Pána a kráča k nemu s bedlivým srdcom.

Čítať ďalej...

Ef 2, 1-10, Lk 12, 13-21

 Rodina je rodinou po dedičské konanie – to je skúsenosť notárov, to je skúsenosť mnohých z vás a ako sme počuli v evanjeliu, je to prastarý mnoho tisícročný neduh.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.