Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Flm 7-20, 1, Lk 17, 20-25

 Pri osobnom stretnutí, či telefonovaní sa ľudia často pýtajú: Čo nové? Prečo sa hovorí o novostiach? Je to v prirodzenosti človeka a nebudeme sa predsa opakovať! Iba starí, zábudliví ľudia sa opakujú a viete, aké je to nepríjemné počúvať nejakú historku x-krát. Aj tak by mohlo znieť vysvetlenie, či ospravedlnenie našej snahy po novostiach.

Čítať ďalej...

Svätý Jozafát Kuncevič sa stal mučeníkom pri apoštolskej práci za zjednotenie pravoslávnych s Rímom.

Pochádzal z pravoslávnej rodiny. Narodil sa pravdepodobne roku 1580, a to vo Volodymyre (Wlodzimierz), v dnešnej západnej Ukrajine. Pri krste dostal meno Ján.

Čítať ďalej...

Svätý Lev I. Veľký patrí medzi významné postavy cirkevných i svetových dejín.

Čítať ďalej...

Flp 3, 17 – 4, 1, Lk 16, 1-8

 Počuli ste už výzvu: Napodobňuj ma, nasleduj ma? Myslím, že sa to už nehovorí. Prečo? V prvom rade asi preto, že dnešný človek to nemá rád. A nejde iba o puberťákov, ktorí majú tendenciu robiť napriek! Dnešný človek nechce nikoho nasledovať, napodobňovať. Počúvate spevákov, hudobníkov. Na otázku kto im bol vzor, zvyčajne odpovedajú: Idem vlastnou cestou. Iba veľkí a skromní umelci sa priznajú kto ich formoval, kto im je vzorom.

Čítať ďalej...

Flp 2, 12-18, Lk 14, 25-33

 Nástupca slávneho a múdreho kráľa Šalamúna pripravoval svoju trónnu reč. Čo má povedať ľudu?

Čítať ďalej...

Životný príklad svätého Martina de Porres nikdy nestratil na aktuálnosti. No zasluhuje si osobitnú pozornosť v období, keď sa ľudská spoločnosť usiluje s konečnou platnosťou odstrániť rasovú a spoločenskú diskrimináciu.

Čítať ďalej...

Flp 1, 1-11, Lk 14, 1-6

 Takmer vo všetkých farnostiach – kde to bolo možné – som mal psa. Vlčiakov. Psi, ako asi všetky zvieratá, keďže nerozprávajú, tak sa dorozumievajú „rečou tela“ a sledujú ju aj na človeku. A zdalo sa mi, že vedeli vytušiť aj náladu. Či sa mu chcem venovať, alebo nie.   

Čítať ďalej...

Ef 6, 10-20, Lk 13, 31-35

 Poznáte, ten nostalgický, melancholický obraz: Ježiš sa za mesačného svitu modli nad Jeruzalemom.

Čítať ďalej...

Ef 6, 1-9, Lk 13,22-30

 Podľa čoho posudzujeme ľudí?  Podľa:

  1. Vzhľadu – Mnohí ostávajú iba pri tejto vonkajšej kráse a nedbajú (až tak) o vnútornú krásu. Nedávno sme o tom hovorili.
  2. Slov – To samozrejme každý rýchle „prekukne“ a zaradí do kategórie „sľubotechny“ – alebo príslovia: Skutek - útek.
  3. Skutkov - to je asi to najlepšie hodnotenie

Čítať ďalej...

Podľa starej kresťanskej tradície títo apoštoli hlásali evanjelium a spoločne podstúpili mučenícku smrť v Mezopotámii (terajší Irak a sever. Sýria). Preto sa ich sviatok v západnom kresťanstve slávi spoločne 28. októbra. Celkove však máme o uvedených dvoch apoštoloch málo biblických a historicky cenných správ.

Čítať ďalej...

Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17

 Idete po ulici a niekoho stretnete: Ak je to známy, týkate mu, tak pozdravíte, dvihnete ruku na pozdrav... 

Čítať ďalej...

Svätý Anton Mária Claret patrí medzi novších svätých a okrem krajín, kde pôsobil a kde pracujú jeho duchovní synovia a dcéry, je málo známy. Pritom však ide o ušľachtilého syna Cirkvi, ktorý pracoval na veľmi rozdielnych miestach Pánovej vinice a všade ostal verný najvyšším ideálom svojho povolania. Jeho život by sme v skratke mohli charakterizovať takto: bol to misionár, zakladateľ rehoľnej spoločnosti, sociálny reformátor, kráľovnin kaplán, spisovateľ a vydavateľ, arcibiskup a utečenec.

Čítať ďalej...

Svätý Ján Kapistránsky patrí medzi svätcov, ktorých život bol úzko spätý s dejinami a udalosťami čias, v ktorých žili. A boli to rušné časy.

Čítať ďalej...

Prvý slovanský pápež poľského pôvodu svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla, sa narodil vo Wadoviciach 18. mája 1920.  Ako 264. nástupca svätého Petra bol pápežom v rokoch 1978 – 2005. Počas svojho pontifikátu, ktorý bol tretí najdlhší v histórii Cirkvi (po Piovi IX. a sv. Petrovi) vyhlásil viac svätých a blahoslavených (svätorečil 482 ľudí a 1338 blahorečil) ako ktorýkoľvek jeho predchodca a absolvoval viac zahraničných ciest, ako všetci jeho predchodcovia dohromady. Celkovo precestoval 1 271 000 km, čo je približne 31-krát obvod zemegule. Z jeho 104 zahraničných ciest 3 viedli na Slovensko.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.