Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pondelok 1. týždňa

1 Sam 1, 1-8 Mk 1,14-20

 Príčinou všetkého zla vo svete je sebectvo – povedal nositeľ Nobelovej ceny Ernest Hemigway.

Dá sa s tým súhlasiť. Čo spôsobilo sebectvo v udalostiach, ktoré nám predkladá dnešné Božie slovo?

Je v ňom popísaných dosť problémov. Vychádzali zo sebectva?

Elkana: Ako ináč nazvať to, že si zobral dve ženy. Vidíme čo to spôsobilo – žiarlivosť napätie. A žiarlivosť je sebectvo hrubého zrna!

Fenena: Annu urážala, veľmi ju trápila a rozhorčovala, že jej Pán uzavrel lono. Ako keby bolo jej zásluhou, že má deti. Videla svoju veľkosť, svoj prínos do rodiny a zabudla, že je to dar Boží.

Anna: Je dosť zanovitá. Elkana ju potešuje: Vari som ti ja nie lepší ako desať synov? Ale ona stále plakala a odmietala jesť. Myslí len na splnenie svojich túžob. Zabúda na to, čo je vlastné aj dnešným manželkám, že najskôr je manželka, potom matka, čo je Stvoriteľov plán.

Herodes: Nespomína sa priamo, ale vieme, že on uväznilo Jána Krstiteľa. Herodes bol sebec až na smrť – k vraždám. Uväznil Jána Krstiteľa a nakoniec ho dal sťať.

Je tu nejaká pozitívna osoba? Je taký Ján Krstiteľ. Všímajme si Ježiša z tohto pohľadu. Ježiš zvoláva apoštolov. Pre seba? Nie, pre spásu povolaných a ľudstva.

Čo so sebectvom? Pán Ježiš dáva recept: Kajajte sa a verte evanjeliu. Áno, premáhať sebectvo je náročné, je to najväčšie pokánie – sebazaprenie.

Ako by sebectvo zvládol Alkána? Potreboval by premôcť sa a uspokojiť sa s jednou ženou.

Ako Fenenna? Uvedomiť si, že ona dostala dar materstva. Má česť spolupracovať na stvoriteľskom diele Boha a nevyvyšovať sa.

Ako Anna? Tá to mala nesporne náročné. Veľmi ťažké je pre ženu prijať taký stav. Skutočné iba pokánie a dôvera v Boha to pomôže prekonať.

Recept pre Herodesa? Uvedomiť si, že „zhora mu bola daná“ vláda, aby slúžil ľudu.

Ježiš dáva aj motív prečo robiť pokánie. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Oplatí sa pre vzácnu perlu zanechať malé.

Myslím, že všetci chceme, aby nám evanjelium - radostná zvesť pomáhala premáhať naše nízke sklony.

Turzovka, 11.1.2016

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.