Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sm 11,1-10, 13-17, Mk 4, 26-34

Keď sledujete malé dieťa, ani nezbadáte ako rastie.

Rodičia s prekvapením, veľakrát na poznámku okolia, povedia: Veď to už je slečna, či mládenec.

Rovnako v nich rastie dobro, alebo sa vzmáha zlo. Aj ten najväčší zločinec bol kedysi nevinným dieťaťom

Dnes sme v prvom čítaní mohli zbadať ako v Dávidovi pomaly rástlo niečo podlé. Keď králi tiahnu do boja, poslal Dávid Joaba a s ním svojich sluhov i celý Izrael; Dávid však ostal v Jeruzaleme. Dávid ostal. Nebol tam, kde mal byť, kde bol jeho ľud! Mal čas na hlúposti. A keby len na tie.

Aké semeno začalo v ňom pomaly klíčiť? Veru, nebolo to semeno dobra.

Postupne sa dopracoval až k zločinu. Mnohonásobnému! Ako sa k tomu dopracoval? Poznáte hlavné hriechy. Volajú sa preto tak, lebo sú podhubím pre ďalšie. Bola to lenivosť? – nešiel do boja. Vášeň? Nezvládol (možno predvádzajúcu) krásu Betsabe

Kde sa stratila jeho odvaha klásť život za ľud, ktorú mal v čase keď premohol Goliáša?

Skúsme však nad sebou uvažovať pozitívne z pohľadu evanjelia. Ako poznáme, že v nás rastie Boží život? Najskôr to musí byť snaha! Snaha po raste. Neuspokojiť sa so sebou. Kto vytrvá dokonca, bude spasený.

Teoretici duchovného života hovoria o troch stupňoch cesty k dokonalosti – teda k Bohu a nášmu osobnému šťastiu. Rozoznávajú:

  1. via purgativa – cesta očisťovania
  2. illuminativa - osvietenia,
  3. unitiva - zjednotenia

Myslím, že všetci vieme o čo ide. Trošku aj tak rozviňme tie názvy.

  1. Na tomto stupni duchovného života tápeme medzi dobrom a zlom. Občas padneme a potrebujeme sa očisťovať – robiť pokánie.
  2. V tomto stupni nasledovania Pána, už tak nepotrebujeme bojovať s hriechom. Skôr pozeráme na to, aby sme nezanedbávali dobro. Pri spytovaní svedomia už nepotrebujeme klásť dôraz na to, čo zlé sme urobili, ale skôr, čo dobré by sme mali robiť. Ježiš je svetlom nášho života.
  3. V tomto stupni je kresťan tak zjednotený s Bohom, ako struny s citarou (Ignác Antiochijský). Žije v Božej prítomnosti a koná podľa jeho vôle, ako na to ľudské sily (posilnené Božou silou) stačia.

Nech sme na akomkoľvek stupni. Dôležite je, aby v nás rástlo dobro. Aby sme sa nepodobali Dávidovi.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 29.1.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.