Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

18. stretnutie. Štvrtok: 22. december Priamy a počúvajúci Samuel  „Tu som, Pane volal si ma!" 

Úvod do sv. omše:

Bratia a sestry, dievčatá a chlapci!

Hovorili sme včera o Alžbete, ktorá sa tešila z radosti iných. Skúšali ste niekoho potešiť? Zažili ste radosť z toho, že ste niekoho potešili? Ak nie, je to škoda. Oľutujme svoje sebectvo. 

Príhovor:

Hrdinka z minulého dňa Alžbeta, prežívala veľkú radosť z toho, že Boh sa stará o ňu, jej manžela Zachariáša i syna Jána. Potom sa tešila s Pannou Máriou.

Alžbeta o narodenie syna prosila Boha dlhý čas a bola vyslyšaná podobne ako Anna, matka Samuela. Jej príbeh môžeme spoznať z prvého čítania: „O tohoto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvätený Pánovi'." (1 Sam 1, 27 - 28).

Dnešný hrdina Samuel je chlapec, ktorého si vymodlila mama Anna a celkom bol oddaný Bohu a Boh formoval jeho život.

Samuel miloval Boha celý život a bol mu verný Snažil sa počúvať jeho hlas a robiť všetko v zhode s Božími príkazmi, ktoré dostal a plnil všetky úlohy, ktoré mu Boh dal. Samuel bol človek priamy.

Vlastnosť: Priamosť - človek, ktorý je úprimný, čestný a otvorený Bohu a ľuďom.

Citát:

  • 1 Sam 1,27 - 28: „O tohoto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvätený Pánovi!"
  • 1 Sam 3, 1 - 19: Samuel a Božie volanie.

Hŕstka informácií

Samuelova mama Anna zasvätila Samuela Pánovi. Dostal sa do starostlivosti Héliho. V tom čase sa Boh málokedy prihováral svojim kňazom a prorokom. Jedného dňa spal Héli na svojom mieste a Samuel v Pánovom príbytku, kde sa nachádzala Pánova archa. Samuel počul svoje meno. Počul, že ho niekto volá, a preto predstúpil pred Héliho sa hovoril: „Tu som, Pane volal si ma!" On odvetil: „Nevolal som, spi ďalej!" Situácia sa zopakovala a Samuel opäť prišiel k Hélimu so slovami: „Tu som, volal si ma." Héli pochopil, že ho volá Boh, a preto mu poradil, aby na hlas odpovedal týmito slovami: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!" Situácia sa naozaj zopakovala a Samuel sa držal Héliho rady.

 Samuel sa vtedy dozvedel, čo sa stane s Héliho rodinou. Nebolo to dobré proroctvo, pretože hovorilo o Božom treste za skutky, ktoré urobili Héliho synovia a on ich za ne nenapomínal. Samuel spal do rána a ráno otvoril Pánov chrám. Héli si ho ihneď zavolal a chcel vedieť, čo mu povedal Pán. Samuel sa zdráhal prezradiť proroctvo, ale Héli nástojil. Keď sa dozvedel, čo čaká jeho rodinu, prijal to a hovoril: „Je Pán. Nech urobí, čo uzná za dobré!" Samuel rástol a Pán bol s ním.

Ľudia videli, že Boh si obľúbil Samuelovu priamosť a Boh bol s ním. 

Zhrnutie:

  • Mladý Samuel odpovedal zakaždým, keď ho Boh oslovil jeho menom.

Boh sa prihováral Samuelovi, on všetko počúval a zapisoval do svojho srdca. Vďaka tejto jeho pozornosti na Boží hlas sa rozvíjala jeho priamosť. 

Zvýrazniť skutočnosť, že od nás záleží, čo púšťame do svojich sŕdc a čo sa v nich zapisujeme ako v zošite. Ak počúvame Boha, naše srdce bude čoraz krajšie, pretože Boh píše v ľudskom srdci peknými písmenami. Ak však počúvame pokušenia diabla, zatvárame sa pred Bohom a odúčame svoje srdce priamosti. 

Úloha pre deti

Odporúčať deťom, aby denne našli čas (po sv. omši, po sv. prijímaní) zopakovali slová Samuela: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva“. 

Modlíme sa:

Bratia a sestry, dievčatá a chlapci, spolu s Pannou Máriou velebme Boha, ktorý nám urobil veľké veci a prosme ho. 

  1. Bože, pomáhaj svätej Cirkvi,

aby vzrastala v milosti a svetu ponúkala nádej. 

  1. Bože, pomáhaj kresťanom vykoreniť zo svojich sŕdc

pýchu a sebectvo, a tak pripraviť cestu Kristovi. 

  1. Otče, dožič všetkým počatým deťom

narodiť sa v milujúcich rodinách. 

  1. Bože, po vzore Samuela veď nás

k vďačnosti za prijaté dobrodenia. 

  1. Otče, pomáhaj nám ako Samuelovi,

počúvať a plniť tvoju vôľu. 

      6. Bože, daj silu našim rodičom a predstaveným

napomínať nás a nám ochotu počúvať. 

Všemohúci a večný Bože,

ty chceš všetkých spasiť a nikoho nechceš zatratiť.

Nech ti naše prosby prednesie Panna Mária, ktorej jedinej si udelil výsadu,

že sa stala matkou tvojho Syna.

Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Turzovka, 22.12.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.