Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Utorok 1. týždňa

Hebr 2, 5-12, Mk 1, 21b-28

 Sila slova:

Veliteľ zavelí a množstvo vojakov dá k pocte zbraň, otočí sa, začne pochodovať, alebo zastane... Ohromuje nás to? Možno. Niekedy skôr možno slovo prepáč, odpusť, ďakujem, mám ťa rád... Možno nás ohúrila nejaká myšlienka...  

Mocou Slova vznikol a usporiadal sa svet. Mocou Slova vznikla príroda na našej planéte, vrátane živočíšnych druhov. Skrze neho povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho čo povstalo... Koľkokrát sme to cez Vianoce počuli. Príkazom – Zem, vyžeň trávu, rastliny, ovocné stromy..... alebo – Zem, vydaj živé bytosti.... A stalo sa tak. Zem vydala. Jeden autor, jeden príkaz a všetko sa uskutočnilo. Moc Slova – príkaz je zakomponovaný vo všetkom, čo vzniklo. U jednotlivých druhov sa opakujú tie isté prvky Stvorenia – Je to Boží rukopis.

Všetko je vytvorené pre nás: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a všetko si mu položil pod nohy.“ – počuli sme dnes v liste Hebrejom.

 Aj dnešné Božie slovo hovorí o sile slova. Poslucháči v Kafarnaumskej synagóge žasli nad Ježišovým učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc.

Myslím, že to nebolo iba to, že povedal posadnutému: „Mlč a vyjdi z neho!“, že to bola sila jeho myšlienky, ktorá dokázala fascinovať poslucháčov. Ako ináč by dokázali ostať pri Ježišovi celé dní, zabudnúť najedlo, zanechať siete, lode, mýtnicu... a ísť za nim.

 Slovo môže aj raniť. A ako! Ako deti sme mali v čítankách článok s názvom: Zázračné slovíčko. Prosím, ďakujem... má vždy svoju silu.

 Božie slovo má ohromnú tvorčiu silu. Veď Božím slovom bol stvorený svet. Ma silu i v duchovnej oblasti – vyháňa nečistých duchov.

Veľkú moc má aj ľudské slovo. Dokonca aj pred Bohom.  Proste a dostanete... hovorí Pán.   

Musíme si uvedomiť, že slovo má taktiež veľkú moc búrať a ničiť, má v sebe moc dať vzrast i mnohým dobrým dielam. Závisí skutočne len na nás na čo využijeme túto moc slova. A hlavne či sa necháme preniknúť Ježišovým mocným slovom

Olešná, 13.1.2015

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.