Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám myšlienky o svätosti piatej skupiny (animátorka Iveta Korňanová)

Lucia K.

   ...Svätec, alebo svätý, je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po jeho smrti stala prostredníctvom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich a pomáhať im...

Nikola K.

   ... Svätý je každý, kto bol na zemi a snažil sa počúvať svoje svedomie, veril v Boha, aj mu dôveroval a pomáhal druhým... A čo je podľa mňa svätosť? Ja si myslím, že je to niečo, čo chce dosiahnuť každá kresťanská duša. Tak isto, ako je pre nás cieľ založiť si rodinu alebo získať skvelú prácu, pre našu dušu je cieľ dosiahnuť svätosť. A tento cieľ môžeme získať len robením mimoriadnych vecí alebo aspoň snažením sa o ne a byť tu pre druhých. Skrátka viesť dobrý kresťanský život. Akú cestu si zvolíme je len na nás, či sa budeme snažiť pomôcť duši, aby prišla k svätosti, alebo nebudeme počúvať naše svedomie a budeme robiť zlé veci, je len naša voľba. 

   Síce je občas veľmi ťažké byť dobrým  a správať sa tak, ako by sme sa mali. Tá cena nám ale stojí za to... 

Kristína K.

    ...Svätosť a byť svätým nie je len o robení veľkých vecí, ktoré robili svätí. Nemusíme sa riadiť podľa nich, veď Boh si všíma aj malé skutky. Môžeme sa nimi riadiť, je to len na  nás, ale musíme rátať aj s tým, že nie všetci budú s nami súhlasiť a budú aj neprajníci... 

René B.

   Podľa mňa je svätosť akoby vyšší level viery v Boha. My veríme, chodíme do kostola, modlíme sa za iných aj za seba, ale keby sme mali za svoju vieru položiť život, určite by sme aspoň zaváhali. Ale ten vyšší level svätosti je pre ľudí, ktorí by pre svoju vieru položili život, obetovali by sa pre druhých. Tých svätých je mnoho a ja ich za to, čo urobili pre iných, veľmi obdivujem... ...Takže, ja by som povedal, že svätosť môže pripadnúť všetkým, ktorí sú natoľko obetaví, dobrí, a ktorí by  pokojne umreli pre za vieru... 

Marek S.

   ...Ja si myslím ,že svätosť je niečo ako náklonnosť srdca byť pokornými a malými v Božom náručí. Oveľa ľahšie je povedať, čo je svätosť, než sa naozaj stať svätým. Snažím  sa byť takým človekom, akým ma Boh chce mať. Ale zdá sa, že po 15 rokoch života, sotva vyhovujem popisom svätosti. Zároveň však nestrácam nádej... Snažím sa , ale zdá sa, že robím 2 kroky vpred a 1 vzad. Ak sa taký niekto podobný nájde ako som ja, tak nech nestráca nádej, ale nech sa snaží robiť všetko preto, aby sa stal poctivým kresťanom...

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.