Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Rôzne v liturgii a liturgickom kalendári

Pohyblivé sviatky v roku 2016

Nie všetky sviatky majú svoj stabilný dátum: 

Krst Krista Pána   10. januára

Popolcová streda    10. februára

Kvetná nedeľa    20. marca

Veľká noc    27. marca

Nanebovstúpenie Pána   5. mája

Zoslanie Ducha Svätého   15. mája

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza   19. mája

Najsvätejšej Trojice   22. mája

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi   26. mája

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho   3. júna

Krista Kráľa   20. novembra 2016

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.