Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zbierka pri Božom hrobe bola:  1457,24 €

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Farská poklona

Dnes máme farskú poklonu.

Sviatosť oltárna bude vyložená: 8:00 – 10:00. Potom od 12:00. O 14:45 bude odprosujúca pobožnosť, korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné požehnanie.

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok Slávnosť zvestovania Pána (preložená z 25.3.) 17:30 Pobožnosť k Roku milosrdenstva
Utorok 17:30 pobožnosť za rodiny
Streda 17:30 Pobožnosť k Roku milosrdenstva _ modlia sa dievčata, 18:45 Lectio divina
Štvrtok ZSv. Ján de la Salle, 17:00 Večeradlo. Po sv. omši adorácia za duchovné povolania
Piatok 17:30 Pobožnosť k Roku milosrdenstva, modlia sa birmovanci
Sobota  
Nedeľa 3. veľkonočná nedeľa 

Adorácia

Ako každý prvý pondelok v mesiaci, aj zajtra, po večernej sv. omši je adorácia v Dome sv. Jozefa. Sme pozvaní. 

Obnova Kysúc

V sobotu 9. apríla, bude od 15:00 do 20:00 v Dome kultúry Čadca modlitbové stretnutie Obnova Kysúc na tému: Žiješ v strachu? Nemusíš.

Bližšie informácie nájdete na plagáte, alebo na facebookovej stránke. 

Stretnutie rodičov

Budúcu nedeľu po sv. omši o 11:15 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti. 

Dary na kostol 

Na kostol obetovali: farníčka 10 €, sobáš Cániková – Oravec 50 €, z pohrebu Ladislava Hejčíka 50 €.

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne Vám úprimne ďakujeme.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.