Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 1, 10. 16-20, Mt 23,1-12 

Stretávame sa s obviňovaním tých ktorí chodia do kostola - „sú zbožní“. Prečo niekomu na iných vadí zbožnosť?

Domnievam sa, že môžu byť dva dôvody.

  1. Zbožný človek môže byť výčitkou svedomia. Ako keby mu hovoril: Mal by si sa aj ty tak snažiť modliť, chodiť do kostola.
  2. Zbožný človek je len zbožný. Čo to znamená? Prejavuje skutky zbožnosti, ale nežije adekvátne zbožnosti. Zbožnosť sa stala pejoratívnym slovom.

Skúsme najskôr odpovedať na otázku, čo je zbožnosť.

Zbožnosť je podľa sv. Tomáša Akvinského „pohotovosť na všetko dobré“. Ak by naša zbožnosť bola takáto, tak by námietka číslo 2. bola bezpredmetná.

A určite by takúto zbožnosť nekritizoval ani Pán Ježiš. Čo vyčíta farizejom?  

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Vidíme u nich nie pohotovosť na všetko dobré, ale pohotovosť na predvádzanie sa.

Takáto zbožnosť vadila nielen Pánu Ježišovi, ale aj prorokovi, ktorý vyzýva:

Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu.

K čomu by nás mala teda viesť zbožnosť? Okrem k spomínanej pohotovosti na všetko dobré, k ovociu Ducha. Kardinál Tomáš Špidlík píše o tom toto: Ucho vycviče­ného hudobníka začne byť citlivé na harmóniu tónov, spád melódie. Náboženský život prebúdza zmysel a cit pre to, čo je hore, ako vraví sv. Pavol, (Kol 3, 1), pre Bo­ží svet. Dostaví sa vnútorná radosť, útecha, mier, aký svet nemôže dať. Také je podľa slov apoštola ovocie Ducha (Gal 5, 22).

Naša zbožnosť nech teda prináša radosť (ovocie Ducha). To bude vtedy ak budeme pohotoví pre všetko dobré. Potom budeme povzbudením pre okolie, aby sa aj oni snažili, a nik nebude môcť hovoriť to známe: Vodu káže a víno pije.

Turzovka, 14.3.2017




Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.