Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kríza úcty II.

Predkladám odpovede birmovancov II. skupiny (Animátorka Božena Vyšinská) na otázku: Prečo je podľa teba kríza úcty k rodičom a predstaveným? 

Slová úcty k rodičom nachádzame aj v desiatich Božích prikázaniach. Rodičia zohrávajú  rodine nenahraditeľnú úlohu, bez nich by sme neboli. Rodičov by sme mali milovať, chápať, vážiť si ich a uctievať aj napriek ich možným chybám a rozhodnutiach, ktoré sa nám môžu často krát nepáčiť.

Hlavným problém dnešnej doby je, že deti a mládež sú veľmi ovplyvňované spoločnosťou, médiami. Nemajú žiadny dobrý vzor, ktorý by ich viedol k úcte a láske voči svojim rodičom a cirkvi.

V niektorých prípadoch zlyhávajú aj rodičia, ktorým je jedno ako sa ich deti správajú, ako ich vychovajú a aj to ako sa správajú k nim samým. Úcta k rodičom a cirkvi by nemala byť nanútená, mala by byť prirodzená každému človeku.

Problém môže byť aj v školstve kde sa čoraz viac rušia hodiny náboženstva a slušného správania. Učitelia už svoju povinnosť vychovať slušné deti považujú za utrpenie a stratu času. Na školách rastie agresivita, neúctivosť, arogancia. Všetko čo deti vidia  škole, v televízií na internete počas bežného dňa ich vo veľkej miere ovplyvňuje tak je pochopiteľné, že sa tak správajú aj oni. O toto by sa mali postarať v prvom rade rodičia, mali by si dávať pozor čo ich deti robia vo voľnom čase, s kým sa stretávajú, ako sa správajú v škole a v neposlednom rade by im mali dávať dobrý príklad najmä sami zo seba, pretože to ako sa správajú oni k svojim rodičom, k cirkvi a k veciam tomu súvisiacich sa prenáša na ich vlastné deti.

A.V.

 Ja si myslím, že to ako je dieťa vychované závisí od rodičov, ako sa chovajú a aký majú prístup k tomu, ako sa ich deti budú správať a akú úctu budú prejavovať k nim, k ostatným a k náboženskému životu.

Mnoho rodičov v dnešnej dobe robí chybu vo výchove práve tým, že doprajú deťom všetko, čo im vidia na očiach, no neuvedomujú si, aké to bude mať následky. Môžu si kúpiť všetko čo chcú, ale naozajstným zlatom, ktoré si za peniaze nekúpia je zdravie a láska.

K.V.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.