Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Žalmy III:

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Aký žalm ťa zaujal a prečo?:

Žalm č.11 

Akože mi môžete hovoriť: „Uleť na vrch ako vrabec!?

Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných. 

Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?“ 

Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka.

Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov; oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel. 

Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.

Tento žalm sa mi páči pretože popisuje to ako sa Pán Boh správa ku spravodlivému a hriešnikovi. Ľudia ktorí chcú, si uvedomujú prečo Pán Boh dáva to čo dáva. Je to to, čo si zaslúžime. 

Ak si uvedomíme, prijmeme a budeme sa snažiť naprávať zlo čo sme napáchali, neodvráti sa a odmení nás. Pán Boh koná spravodlivo.

N.P. 

Žalm 15:

Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? 

Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, 

čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. 

Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. 

Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.
Zaujal ma v tom aby sme sa obracali k bohu a k druhým sa správali milo, s úctou, spravodlivo.
Aby sme vždy hovorili pravdu neubližovali svojim blížnym a neobracali sa k nim chrbtom.
S.H. 

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. 

Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno. 

Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

V žalme ma zaujalo to, že sa v ňom hovorí o piesňach a spievaní. Podľa mňa pieseň je najlepší spôsob vyjadrenia pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych alebo rôznych chvál. Pieseň je tiež spôsob, ako zachovať myšlienky z generácie na generáciu. Máme istotu, že viera nezanikne. Všetci si lepšie zapamätajú text s melódiou ako holý text. A keďže dnes sa v kostoloch nehrá už len na orgáne, to znamená, že napríklad na klavír, gitaru alebo husle, je to zábavnejšie a zaujímavejšie aj pre mladšiu generáciu. 

B.S.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.