Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Hebr 5, 1-10, Mk 2, 18-22

 Naša známa spisovateľka, publicistka Viktória Montana, rada používala prirovnanie: Ak horí budova, nebudem na nej umývať okna. Ale hasiť.

Asi tým chcela povedať, že máme robiť potrebné veci.

Dnešné evanjelium hovorí o potrebe robiť správne veci v danom okamihu.

Postiť sa nie je zlé. Pán Ježiš však hovorí:  Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.

Na svadbe sa predsa nik nebude postiť. Pre apoštolov bola prítomnosť Pána Ježiša akoby svadba. Chodili s nim, Ježiš ich učil. Vieme, že to bolo pre nich radostné aj náročné. Nebolo by vhodne sa vtedy postiť.  Neskôr nebudú mať medzi sebou učiteľa, budú prežívať ťažké časy a potom si musia vyprosovať silu pre seba a otvorené srdce pre poslucháčov. Potom sa budú postiť a modliť za nich.

Ak čítate listy sv. Pavla, alebo Skutky apoštolov, tak vidíte koľko sa musel apoštol obetovať, postiť.

Včera sme hovorili v súvislosti s povolaním apoštolov i Samuela, že Boh volá každého človeka osobitne. Od každého z nás vyžaduje dodržiavanie prikázaní, ale aj niečo navýš, volá nás k niečomu. Základ je dodržiavať prikázania a potom počúvať čo od nás chce.

A to už musíme v každej situácii riešiť podľa svedomia.  

Čítať knihu nie je zlé. Nie však vtedy keď sa treba učiť, alebo robiť niečo iné. Do kostola ísť v týždni je dobré, ale nie aby som zanedbal rodinu. Vieme, že dokonca ani v nedeľu nemôžeme ísť do kostola, ak nemáme pri kom nechať maličké deti alebo chorých, ktorí potrebujú stálu pomoc.  

To by bolo ako prišívať na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. Neopravujeme predsa dušu na bicykli tak, že ak nemáme na dieru kúsok gumy, tak ju vystrihneme z novej duše!

Sťažoval sa mi jeden pán: Prídem domov z roboty a jedlo nepripravené. Keď to vyčítam manželke ona hovorí, že sa musí modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Modliť sa je dobré, ale nie vtedy, keď mám iné dôležité povinnosti. Vincent de Paul hovorí: Modlíš sa a zazvoní chudobný. Vstaň mu a daj čo potrebuje. Odchádzaš od modlitby pri ktorej myslíš na Pána, aby si pomohol Pánovi, ktorý potrebuje tvoju pomoc. Pekné, však?!

Kresťan je už novou nádobou Ducha svätého a musí konať podľa Božieho ducha.

Turzovka, 19.1.2015