Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Hebr 7, 25 -8,6, Mk 3, 7-12

 Pamätáte si dlhé rady na kdečo? Mne sa vybavuje napríklad dlhý rad na prací prášok. Na nejakú spoločenskú akciu? Na filmy Vinetou, teraz viem, že máme vypredaný ples...

Kvôli čomu a kvôli komu je dnešný človek ochotný sa postaviť do radu?  Na spevákov (mladí) určite.

Ale aj na spoveď, či v našej farnosti, alebo napríklad v Čadci. Už ráno do šiestej tam boli rady po dva dní cez celý kostol.

Takže sú rady aj na duchovné záležitosti a to je dobré.

Mňa vždy oslovuje situácia dnešného evanjelia: Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Preto musela byť medzi Ježišom a ľudom vodná bariéra, aby ho netlačili a mohol kázať.

Žiaľ, musíme podotknúť, že to nebolo len kvôli Božiemu slovu, ale možno skôr kvôli sile Ježišovho slova, ktoré pomáhalo uzdravovať, vyháňať zlo z človeka.

Ale taký je už človek. Aj teraz, s čím sa obraciame na Pána? Drvivá väčšina sv. omši je žiadaná za zdravie, prípadne za zosnulých. Pár sa nájde na poďakovanie a nejaké duchovné potreby, ako je obrátenie.

Nedá sa to zazlievať. Možno je to aj dobré – tých ktorých máme radi, chceme mať pri sebe, chceme aby boli zdraví, prajeme im dobro. Je to prejav našej lásky.

Nezabúdajme však na Božie slovo.

Takže, čo je v tom dlhom rade našich prosieb, ktoré smerujú k Pánu Ježišovi?   

Nezabúdajme, Ježiš môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral (1. čítanie).

Turzovka, 21.1.2015