Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Hebr 8, 6-13, Mk 3, 13-19

Koľko bolesti spôsobuje, neprijatie v rodine, medzi spolužiakmi, v kolektíve, spoločnosti.

Z „dielne“ psychológa: Do poradne pre deti prišli rodičia s tým, že dvanásťročná dcérka sa zhoršila v prospechu, kradne v samoobsluhách a tiež im miznú doma peniaze. Pri generálnom upratovaní našli pod kobercom dosť veľký obnos bankoviek. Psychologička konštatovala, že rodičia na ňu nemali čas, v škole nie je obľúbená, cítila sa osamelo a preto kradla. Peniaze z krádeži neutrácala pre seba, ale „kupovala“ si priateľky, tým, že ich obdarovávala. Keď videla, že to funguje, stále viac kradla, aby si robila zásobu peňazí.    

Dnes sme počuli: Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.

Čo poviete, necítili sa ostatní neprijatí? Jeden čo tam bol a túžil byť medzi vyvolenými to zvládol. Áno, dobre tušíte. Bol to Matej.  V Skutkoch apoštolov čítame, že vystúpil Peter, aby miesto Judáša vyvolili náhradníka a povedal: Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš,.. jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania." (Sk 1:21,2) Teda Matej bol stále pri Ježišovi a vytrval, aj keď nebol zvolený.

A čo ostatní? O ich osudoch a prípadnom „neprijatí“ nevieme.

Dôležitejší sme my? Cítime sa neprijatí? Možno od ľudí i od Boha.

Ak sa cítime neprijatí od ľudí – jednoduché riešenie. Usilujme sa pomáhať, byť pre iných. Tých ktorí nás potrebujú. Podľa hesla: Chceš byť šťastní, rob šťastnými tých druhých. Však jednoduché riešenie – ťažšia realizácia.

Ak sa cítime neprijatí od Boha  - to je hlúposť. Ste tu rodičia, aj matky; nemáte radi všetky svoje deti? A prečo sa opovažujete obviňovať, či podozrievať Boha, že niekoho uprednostňuje? Boh vie čo kto potrebuje pre večnú spásu.

Keby nás Boh neprijal, nechcel nás, tak nie sme na svete. Boh je láska a existuje iba to na čo Boh myslí s láskou.

Samozrejme, opäť je to ľahšie povedať a ťažšie prežívať, ak trpíme. Po tieto dní čítame list Hebrejom, kde sa veľa hovorí o Veľkňazovi Kristovi, ktorí sa za nás obetoval – dokonca totálne na kríži. Prečo? Lebo nás miloval. Dáva sa nám v Eucharistii. Prečo? Lebo nás miluje!

Necíťme sa preto neprijatí a nebuďme ako puberťačka, ktorá robila preto hlúposti.

Turzovka, 23.1.2015