Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ex 14, 21 – 15, 1a, Mt 12, 46-50

 V dnešnom Božom slove nás môžu znepokojiť dva postrehy.

       1. Mojžiš vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim Egypťanom a Pán ich prikryl vlnami uprostred mora... Ani jeden z nich neostal.

Viem, v slovenskej náture je vraj fandiť slabšiemu, ale nebolí nás smrť toľkých Egypťanov? Malo by! Ako to riešia Židia?

Tak ako my máme Štedrú večeru s rôznymi zvykmi, tak majú Židia veľkonočnú večeru, ktorej sa zúčastnil Pán Ježiš a pri ktorej ustanovil sv. omšu.

U Židov sa obrad hostiny, ktorý pripomína udalosti Exodu (popis v 1. čítaní) nazýva Seder (poriadok). Základom Sederu je biblické nariadenie učiť deti o význame oslobodenia Izraela z egyptského otroctva.

Rodina sa zhromaždí okolo rodinného stola, aby si všetci spoločne pripomenuli centrálnu udalosť židovskej histórie. Oslava má podobu účasti na symbolickom jedle, ktorého každý jednotlivý chod pripomína jeden aspekt vyslobodenia.

Načrtnutej témy sa týka tento obrad: Víno, symbol radosti, je vylievané na zem, aby sme vyjadrili smútok nad zničením Egypta. Pascha nie je triumfalistický sviatok, je to sviatok oslobodenia, pri ktorom nie je zabudnuté na obete. Židovský midráš hovorí: Keď anjeli chceli pri zázraku prechodu morom spievať víťaznú pieseň, Boh im v tom zabránil so slovami: ”Stvorenie mojich rúk sa utopilo v mori a vy chcete spievať pieseň?

Táto myšlienka sa mi veľmi páči. Vyniká popri tom práve oslobodenie Ježišom Kristom. On vylial jedine svoju krv – smrťou na kríži. Ozaj božské riešenie!  

Poďme k druhému textu, ktorý nás mohol znepokojiť.

  1. V evanjeliu sme počuli Ježiša ako hovorí: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Tu sa objavuje problém „bratov“. Katolícky exegéti to vysvetľujú jednoducho – je to šíršia rodina. Bratmi a sestrami sa slovujú aj bratanci, sesternice. Vysvetlenie tohto "problému" nakoniec nie je dôležité pre spásu!

Viac nás mohlo znepokojiť „zníženie“ matky Panny Márie, ktoré by sme mohli nájsť v Ježišovom vyjadrení a ukázaní na svojich poslucháčov: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“. A to by nás nemalo spochybniť. Ježiš neznižuje veľkosť svoje matky. Jej osobná veľkosť nie je v tom, že bola Ježišovou matkou. To bol nezaslúžený dar. Jej osobná veľkosť je v tom, že plnila vôľu Nebeského otca. Povedala: Som služobnica Pána a nikdy to neodvolala, Ani v trápeniach a bolestiach!

Nech nás aj dnešné Božie slovo povzbudí a nie znepokojí!

Turzovka, 22.7.2015