Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ex 20, 1-17, Mt 13, 18-23

 Všetci ako sme tu, sme potomkovia roľníkov.

Vieme čo znamenajú tieto povzdychy: Drina a úroda nič moc; viac som zasadli, ako doniesol do pivnice; tento rok sa oplatila tá drina...

Všetci vieme koľko sa naši rodičia a starí rodičia natrápili na týchto chudobných poličkách. Čo všetko robili, aby bola aká-taká úroda!

Prečo však málo chápeme tieto roľnícke skúsenosti v duchovnej oblasti, lepšie povedané neprenášame to do života. Aby som nehovoril príliš obrazne: neuvedomujeme si, že tak ako sa seje a žne na poli, tak sa seje a žne aj v  živote.

V prvom čítaní sme počuli: ja som Pán, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, preukazujem priazeň až do tisíceho pokolenia.

Uvažujme nad týmto textom. Vieme, že žiarlivosť je veľmi mrzká vlastnosť. Prečo Boh žiarli na nás? Prečo trestá nepravosti na deťoch – dokonca do štvrtého pokolenia? 

Žiarlivosť – chcieť niekoho pre seba, mať ho pre seba. Je zlé keď nás Boh chce pre seba? Veď ak mu patríme, sme slobodní – nie sme otrokmi vášne, závislosti.

Trestá do tretieho, štvrtého pokolenia... Je to „morálny automatizmus“. Ak zaseješ na pole trávu, drží sa tam roky. Ak otec zasieva do rodiny zlo, vydrží aj niekoľko generácii. Veď to poznáte, ako zdegenerovali celé rody! Hovorí sa – a múdro: Čo zaseješ, to budeš žať.

Aby som nehovoril pesimisticky. Môžeme siať dobro, alebo zlo! Koľko dobrá až do tisíceho pokolenia zasial Mojžiš. Jeho prikázania sú smerovkami pre miliardy ľudí!

Alebo naši vierozvestcovia Cyril a Metod! Neviem koľká generácia sa usiluje stavať na tom čo nám priniesli. To je viac ako stonásobná úroda!

Čo môžeme robiť v tomto smere?

Napríklad na Lectio divina zaznelo: Vždy sme museli aspoň nikto z rodiny ísť aj v týždni na sv. omšu. Spomenul som si ako moji rodičia, keď bolo veľa roboty povedali nám deťom: Choďte aspoň vy do kostola, my to dorobíme. Siali dobro.

V refréne sme opakovali: Pane, ty máš slová večného života.

Odovzdávajme s vďakou ďalším pokoleniam tieto slova života.

Turzovka, 24.7.2015