Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Svätá, ktorá nám rozumie…

Už niekoľkokrát som sa pristihol pri tom, ako fantazírujem o nebi. Predstavil som si, ako sa tam stretnem s apoštolmi, veľkými učiteľmi Cirkvi, so svojím patrónom sv. Štefanom, podám mu ruku a predstavím sa: ja som tiež Štefan, nosím tvoje meno…No potom mi spontánne napadlo: Ale ako sa s nimi budem rozprávať? Veď nikto v nebi medzi svätými nevie po slovensky!

Možno ste sa zasmiali (a povedali si: pán kaplán má bujnú fantáziu) a možno ste sa nad touto otázkou zamysleli spolu so mnou…

Nech je to akokoľvek, naozaj ide len o smiešne snívanie.

A to hneď z dvoch dôvodov: Po prvé, v nebi je určite veľa tých, čo po slovensky vedia; veď medzi svätými nie sú len tí, ktorých máme v liturgickom kalendári alebo ktorí boli za svätých oficiálne vyhlásení. Pripomíname si to každý rok na slávnosť Všetkých svätých. A po druhé, v nebi určite nebude treba rozprávať ľudskými jazykmi a hľadať tlmočníkov. Pretože tam sa bude „hovoriť“ len jazykom Božej lásky, a v tej si všetci rozumejú.

Predsa však, a nedá mi to, tá úvaha má niečo do seba. Totiž rozprávať tou istou ľudskou rečou, v našom prípade je to slovenčina, čosi vyjadruje. A to je istá blízkosť. Spoločné dejiny, spoločný spôsob myslenia (tí, čo ovládajú viacero cudzích jazykov, vedia, že v každom jazyku sa inak „myslí“), príslušnosť k tomu istému národu. Keď zájdeme kamkoľvek do sveta, o tých, čo hovoria po slovensky, povieme: títo sú naši…

A to je ten dôvod, pre ktorý nám je (verím, že nielen mne) tak obzvlášť blízka

Zdenka Schelingová. Jediná Slovenska, ktorá bola oficiálne povýšená na oltár

a zaradená medzi oficiálnych svätých, ktorých môžeme verejne prosiť o príhovor. (Na vysvetlenie: rozlišovanie medzi blahoslavenými a svätými sa týka len ich verejnej úcty. Blahoslavení sa uctievajú len na istom mieste, v krajine, národe, meste, reholi, svätí na celom svete.) A preto, hľadiac na zoznam všetkých blahoslavených a svätých, o bl. Zdenke môžeme povedať: ona je naša! Jedna z nás, Slovákov. A verím, že aj v nebi obzvlášť prosí za nás, svojich krajanov. Preto som nesmierne rád, že od nedele júna sa i naša farnosť zaradila medzi tie, v ktorých sa uchováva jej relikvia a kde ju môžeme pre túto jej blízkosť prosiť o príhovor.

Kto teda táto svätica je? Keď sa v rodine Schelingovcov v Krivej na Orave na Štedrý deň roku 1916 narodilo desiate dieťa, dievčatko, rodičia jej dali meno Cecília.

Meno Zdenka prijala v reholi Milosrdných sestier Sv. kríža. Vyštudovala zdravotnú školu a ako ošetrovateľka a röntgenová laborantka pracovala na viacerých miestach na Slovensku.

Chorým, zvlášť na rakovinu, sa venovala s príkladnou starostlivosťou. Poznali ju ako „usmievavú sestričku“.

Keď na vlastné oči videla prenasledovanie kňazov a vedela, že viacerí z nich sú vydaní na smrť, dvakrát pomohla pri ich úteku z nemocnice.

Po úteku kňaza Štefana Koštiala sa takto modlila v nemocničnej kaplnke: „Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive a dostať sa do bezpečia!“ Druhý útek úspešný nebol. Sestričku po krutom mučení odsúdili na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv. Sťahovali ju z väzenia do väzenia, týrali a ubili takmer na smrť. Takáto zbitá vyriekla: „Odpustenie je najväčšia vec v živote. “Stala sa tak žiarivým vzorom lásky a odpustenia. Celé dni sa neprestajne a vrúcne modlila a keď sa jej spýtali, za koho, povedala: „V prvom rade sa modlím za tých, ktorí ma týrali, ktorí ma ponižovali a modlím sa za nich, aby im Boh obmäkčil srdce, aby sa už nikdy neopakovalo to, čo robili so mnou.“ Keď sa zistilo, že následkom krutého zaobchádzania a úderov sa jej v prsníku vytvoril zhubný nádor, z väzenia ju prepustili. Zomrela v trnavskej nemoc­nici 31. júla 1955 o 7.45 hod.

Blahorečil ju svätý pápež Ján Pavol II. 14. septembra 2003 v Bratislave.

O jej mocnom príhovore a pomoci svedčia mnohí. Máme vzácnu sväticu, jednu z nás, tú, ktorá nám rozumie.

Nech sa teda i naša farnosť stane miestom, kde Boh na jej príhovor a orodovanie vypočuje mnohé modlitby a uzdraví aj ťažko chorých a nech jej úsmev a obdivuhodný príklad privádza k viere, láske a úprimnému odpusteniu všetkých nás.

Štefan Fábry