Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Nm 11, 4b-15, Mt 14, 13-21

Určite nikto rád nespomína na vojnové roky, kedy sa muselo šetrne zaobchádzať s denným prídelom chleba – a kto si ich ešte pamätá?!

V našom prostredí aj v povojnových rokoch nebolo chleba nazvyš! Iné je to teraz. Ak sme dnes hladní, otvoríme chladničku alebo si zájdeme do obchodu, kde je k dispozícii niekoľko druhov chleba a nielen chcela. Žiaľ, denne sa odhadzujú do odpadkového koša tony pečiva a žiadne protiopatrenia nepomáhajú.

Za danej situácie ťažko chápeme, že existujú milióny ľudí, ktorých prvou a poslednou myšlienkou je chlieb, ktorí nemôžu od hladu spať a že mnohí od hladu aj umierajú.

 Cirkev vyvinula v posledných rokoch veľké (nielen v posledných rokoch, vlastne patrí to k jej existencii) akcie na podporu hladných trpiacich. Ale ako pri všetkom, ani tu nechýbajú kritické hlasy. Vraj je to len kvapka vody na rozpálený kameň a náplasťami sa sociálne rozdiely nevyriešia. Iní zas hovoria, že to vôbec nie je úloha Cirkvi a že si Cirkev ani nesmie získavať popularitu a robiť si reklamu rozdávaním chleba a peňazí. Že Cirkev, ktorá sa obmedzuje len na rozmnožovanie chleba a humánnosť, zradila svoje poslanie. A niektorí kritici sa obávajú, že Cirkev stretne osud ako Krista: Pokiaľ rozdával chlieb a liečil rany, tešil sa mimoriadnej popularite, akonáhle však prestal zodpovedať mesiášskym predstavám, ľud ho odpísal chladným „ukrižovať“. Niečo na tom i onom pravdy je. Istý súčasný mysliteľ varovne prehlásil: „Už dlho sme mysleli na človeka, je načase myslieť na Boha.“

Nedá sa však ani prehliadnuť, aký záujem mal Ježiš o telesné blaho človeka. Bolo by poučné zistiť, koľko času denne venoval Ježiš, aby zmiernil bolesti, nasýtil hladných, uzdravil chorých, jednoducho koľko venoval telesným potrebám iných a koľko ich dušiam, večnej spáse. Ktovie, čo prevažuje?  Možno tu napovedá aj tá skutočnosť, že 30 rokov žil skrytý život – z toho veľa pracoval a iba 3 roky bol verejne činný.

Ježiš Kristus sa nezaujímal o telesné blaho človeka z taktiky, či vypočítavosti, aby na seba upozornil, aby na svoju stranu strhol ľudí, aby ľahšie získal vplyv na masy. Zakazoval to rozširovať.  Dnešné evanjelium je toho dokladom. Zrejme sa Ježiš uchýlil do samoty po dni pracovného vypätia a námahy. Ale ľudia ho vypátrali. Nedoprajú mu ani na chvíľu odpočinok. Čo zasa chcú? Čo iného, než aby im dodal trochu nádeje na lepší život, pomohol im z biedy a starostí, uzdravil chorých?

Ako by sme my reagovali na podobné situácie? Zrejme: „Neviem, kde mi hlava stojí, som unavený a ešte otravujete!“ Keď Ježiš uvidel veľký zástup, bolo mu ich ľúto. I uzdravoval ich chorých. Dal im poznať, že s nimi súcití a má pre nich čas. A keď ho učeníci upozornili, že už je na čase poslať ich domov, neurobil to, pretože vedel, že sú unavení a hladní a dal sa im preto dosýta najesť rozmnožením skromných zásob, ktoré mali učeníci k dispozícii.

 Ježišova výzva učeníkom provokuje aj nás: „Dajte im jesť!“ Nebojme sa, že tým zaretušujeme ducha evanjelia, ak pomáhame ľuďom v ich telesných potrebách. Naopak. Kto nezištne dáva chlieb, dáva Boha, vytvára nielen materiálnu ale aj duchovnú základňu. Poznáme predsa Kristov prísľub, že v deň súdu sa nezabudne ani na pohár vody, ktorý sme podali smädnému. „Bol som hladný a dali ste mi jesť...“

 Byť kresťanom nie je niečo, čo uzavriem do seba a užijem si len pre seba. Možno aj my musíme byť ako Mojžiš (1. čítanie) a niesť trápenia iných. Pretože som kresťan, je mi totiž každý kolega v práci, každý sused, každý človek darom Kristovej lásky. V jeho tvári, často krát nepriehľadnej ako maska, sa musím naučiť čítať, kedy mám prehovoriť a kedy mlčať, kedy ponúknuť pomoc a kedy taktne ustúpiť, aby moja ochota nevyvolala u neho podozrenie z nejakých postranných úmyslov.

Veriť v Boha znamená angažovať sa na zmiernení akéhokoľvek utrpenia na zemi. Kto pracuje na odstránení zla, sociálnej nespravodlivosti a brutálneho násilia, stojí na Božej strane.

Turzovka, 3.8.2015