Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20 Lk 8, 19-21

 Za futbalovú modernu sa teraz považuje brániť hneď v útočnom pasme.

Pripadne i z hĺbky svojho územia rýchle prejsť do útoku, prečísliť súpera a tak víťaziť. Veľké mužstva to vedia – preto sú aj veľké. Vedia to aj veľkí hráči v iných športoch. Napríklad v tenise z obranného úderu dajú víťazný úder (winner).

V tomto týždni sme začali pri sv. omši čítať z knihy Ezdráš. Včera sme mohli počuť ako Boh prešiel do protiútoku. A akého nečakaného! Pohol ducha perzského kráľa Kýra a on vydal pre celé svoje kráľovstvo aj písomne toto nariadenie: „Hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom.

Dnes sme počuli: Kráľ Dárius napísal náčelníkom za riekou: „Nehaťte prácu na Božom chráme! Nech židovský vladár a ich starší postavia Boží dom na pôvodnom mieste. Ba vydávam rozkaz, ako máte pomáhať židovským starším, čo stavajú Boží dom: Týmto mužom treba ochotne a bez prieťahov dávať príspevky z kráľovskej pokladnice, teda z daní, ktoré sa vyberajú na území za riekou.

Ťažko doceníme veľkosť tejto udalosti pre starozákonný ľud, ktorý je 70 rokov v otroctve. Samotní otrokári sa rozhodnú prepustiť tento ľud a ešte mu pomôžu stavať chrám. Ďalším zázrakom je, že tento zbedačený ľud 70 rokov otroctve si zachová svoju kultúru náboženstvo. Je ochotný vrátiť sa, dokonca s radosťou: Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho“ Ž 120.

 Niečo neskutočné!

Evanjelium nám zase pomáha prejsť do protiútoku. Prečo a v čom? Aj mnohí kresťania nerešpektujú slova evanjelia kde Mária hovorí: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1,48) a využívajú text dnešného evanjelia aby nám vyčítali, že neprávom uctievame Pannu Máriu. Tvrdia, že Pán Ježiš sa nepriznal k rodine, ani k svojej matke. Práve jeho slova: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho,“ hovoria o Máriinej veľkosti. To, že sa Mária stala jeho matkou nebolo jej zásluhou. Jej zásluhou a tým veľkosťou bolo to, že počúvala Božie slovo a uskutočňovala ho. Samotne Písmo hovorí, že Mária si zachovávala slova v srdci. Evanjelisti hovoria o tom na dvoch miestach: Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich - Lk 2,19. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Lk 2,51.

Mária sľub daný Bohu nikdy neodvolala a bola vždy Služobnica Pána.

Vidíme teda veľké Božie činy v dejinách ľudstva. Vidíme jeho veľkosť. Preto by sme mohli aj my s radosťou ako starozákonný ľud i Mária počúvať Božie slovo a uskutočňujú ho, a tak patriť do rodiny Ježiša Krista – do jeho Cirkvi.

Turzovka 22.9.2015