Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ag 1, 15b – 2, 9, Lk 9, 18-22

 Iste ste sa už stretli so „spomienkovým optimizmom“.

My starí spomíname, aké to bolo úžasné v detstve. Aké boli leta, aké zimy, aká veselá partia, čo všetko sme povystrájali...

Všeobecne sa hovorí, že bolo kedysi lepšie, ako bolo všetko lacnejšie...

To je jedna skupina. U druhej skupiny vidíme skôr „spomienkový pesimizmus“. To sú poväčšine tí, ktorí majú teraz problémy, ktoré im spôsobili rôzne zranenia z detstva s ktorými sa nevyrovnali. Tí často spomínajú na to, ako boli nespravodlivo potrestaní napríklad za súrodenca, ako museli drieť a iní si vedeli nájsť ľahšie cestičky, ako sa po nich „nosili“ učitelia... Takéto sú zvyčajne spomienky alkoholikov, ľudí zanevretých na svet a život.

Súčasníci proroka Aggea nemali dôvod na „spomienkový optimizmus“. Tí čo prežili pád Jeruzalema, zničenie chrámu a otroctvo v Babylone nemali na čo pekné spomínať. Sám prorok po vystavaní nového chrámu hovorí: Nezdá sa vám, akoby bol ničím?  V porovnaní s veľkosťou Šalamúnovho chrámu bol skutočne „ničím“.

Prorok je však optimistický a potešuje ľud slovami: Budúca sláva tohoto domu bude väčšia ako sláva toho prvého, hovorí Pán zástupov; a na tomto mieste nastolím pokoj, hovorí Pán zástupov.

Veľkosť tohto chrámu nebola v tom, že ho neskôr Herodes prestaval na ôsmy div sveta, ale v tom, že doň vstúpil Mesiáš, Ježiš Kristus. Ten Ježiš, ktorému na otázku: „A vy ma za koho pokladáte?“, Peter odpovedal: „Za Božieho Mesiáša.“ A evanjelista Matúš dáva do úst Petra rozšírené vyznanie: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." (Mt 16,16)

Pán Ježiš neprišiel však preto aby urobil veľkým starozákonný chrám. Prišiel, aby urobil veľkým náš život. Preto nič nie je pre nás tak dôležité, ako odpovedať na túto otázku: „A vy ma za koho pokladáte?“

Skúste sa nad zamyslieť nad touto otázkou. Mali by sme si uvedomovať ako rástlo naše poznanie od detstva, kto nás k Ježišovi priviedol, za koho ho považujeme dnes. Každý by o tom mohol napísať celý bachant.

Podľa prednášky Mgr. Mariána Dragúňa si môžeme Boha nesprávne predstavovať ako: Staromódny boh, boh pre núdzové prípady, boh počítač, boh dedo mráz, boh pozorovateľ (sudca), boh vodič bábok, boh hodinár, boh policajt, boh despota.

Čítanie Svätého písma, naše meditácie, životná skúsenosť toho ako nás Boh vedie nám môže pomôcť očistiť obraz nášho Nebeského otca a potom životom odpovedať na otázku Pána: Za koho ma považuješ ty?

Turzovka, 25.9.2015