Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 4, 32-37, Jn 3, 7b-15

Už ste počuli a možno aj sami povedali: Znova som sa narodil. Možno po prežití životu nebezpečnej udalosti, keď život visel na vlásku.

Niekedy počujeme: Som ako znovuzrodený. To sa môže povedať po nejakej dobrej liečebnej kúre, ale i po poznaní nejakej životnej cesty.

V dnešnom evanjeliu hovorí Pán Ježiš Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť“. Nie je to náuka reinkarnácie, ktorá mylne učí, že človek sa znova rodí do rastliny, zvieraťa, či iného človeka. Ježiš hovorí o potrebe „narodiť sa z Ducha.“

Ako sa narodíme z Ducha? Iste ste počuli, že pri sv. omšiach sa v niektorých modlitbách spomínali veľkonočné sviatosti. Napríklad vo veľkonočnú nedeľu sme sa po sv. prijímaní modlili za Cirkev, aby obnovená veľkonočnými sviatosťami dosiahla slávu zmŕtvychvstania, vo veľkonočný pondelok sme sa tiež po sv. prijímaní modlili nech naše duše prekypujú milosťou veľkonočných sviatosti...

Ktoré sú to veľkonočné sviatosti? Tie ktoré sa prednostné udeľujú na veľkonočnú vigíliu: Krst, birmovanie, Eucharistia. Nakoniec všetky vyvierajú z Kristovej obety a zmŕtvychvstania!

Rád si spomínam na moje pôsobenie v Brezne keď som na vigíliu krstieval niektoré roky desiatky katechumenov. Hneď po krste sa im udeľuje aj sviatosť birmovania a následne idú na sväté prijímanie. Preto zoznam sviatosti je: Krst, birmovanie, sviatosť oltárna... Pokánie je až na štvrtom mieste, lebo krstom sa odpúšťajú všetky hriechy a preto po krste nepotrebujú spoveď. Ako viete aj sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš na Veľkú noc!

Z Ducha Svätého sa môžeme zrodiť pri veľkonočných sviatostiach. Nakoniec, ako som spomenul, všetky sviatosti majú zdroj vo veľkonočnom tajomstve!   

Zrodenie sa sviatosťami však môžeme brať dosť „mechanicky“. Je to ako keď na Detve rodičia povedali o svojom dieťati, ktoré bolo na sv. prijímaní, pripadne birmovke: Už je na poriadku! Nerezonuje vám v tom niečo v tom zmysle, že už niečo mám a je to dokončené?

Takúto skúsenosť máte predpokladám i v našej farnosti. Chodím na prípravu na birmovku a po birmovke? Prestanú chodiť do kostola, k sviatostiam. Už mám všetko.

Narodiť sa znova znamená žiť novým životom! Využiť sviatosti aby sme žili novým životom!

Pekný príklad nového života v Duchu nám ponúklo prvé čítanie.

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.

Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť...

Badáte tam niečo z toho - už je na poriadku?  Nebol to začiatok, či pokračovanie nového života? Je to dynamika, nový život, ozajstné znovuzrodenie!

 Turzovka, 14.4.2015