Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Narodil sa v Bordeaux vo Francúzsku roku 355.

Urobil kariéru, oženil sa a mal syna. V túžbe po prísnom živote prijal krst, zriekol sa všetkého majetku, roku 393 sa utiahol do Noly v Campanii a začal viesť rehoľný život. Stal sa biskupom tohto mesta, šíril úctu svätého Félixa, pomáhal cudzincom a neúnavne zmierňoval biedu svojich čias. Písal vynikajúce básne v lahodnom štýle. Zomrel roku 431. 

Z Listov svätého biskupa Pavlína z Noly

Boh všade vo svojich vzbudzuje svoju lásku skrze Ducha Svätého

To je pravá láska, to je dokonalé milovanie, ktoré si nám ty, naozaj svätý, zaslúžene blahoslavený a vzácny pane1, prejavil vzhľadom na našu úbohosť. Prostredníctvom nášho človeka Juliána, ktorý sa vrátil z Kartága, dostali sme list. A priniesol nám toľko svetla tvojej svätosti, že sa nám zdá, akoby sme nielen poznali tvoju lásku, ale priamo do nej prenikli. Lebo táto láska vyprýštila z toho, ktorý si nás od počiatku sveta predurčil a v ktorom sme boli utvorení skôr, ako sme sa narodili, „lebo on nás stvoril, a nie my sami“ (Ž 100,3 [Vg.]), a on urobil aj to, čo bude. Teda z jeho predvídania a pričinenia sme boli stvorení pre podobnosť v chcení a jednotu vo viere alebo vieru v jednotu, a tak skôr, ako by sme sa poznali, spája nás láska, aby sme sa najprv vzájomne poznali z odhalenia ducha a až potom telesnými očami.

A tak sa chválime a honosíme sa v Pánovi, ktorý je jeden a ten istý všade na zemi a vo svojich vzbudzuje svoju lásku skrze Ducha Svätého, lebo ho vylial na každé telo (porov. Joel 3,1) a riečnym prúdom obveselil svoje mesto (porov. Ž 46,5), v ktorom ťa zaslúžene posadil na Apoštolskú Stolicu za knieža jeho obyvateľov „vedľa kniežat svojho ľudu“ (porov. Ž 113,8).

Ale vzpriamil aj nás skľúčených a z prachu dvihol chudobných a rozhodol sa pripojiť nás k vášmu údelu. Ale väčšmi sa chválime tým Pánovým darom, že nám dal príbytok v tvojom srdci a votkal nás do tvojho vnútra, a tak si môžeme nárokovať zvláštnu istotu tvojej lásky k nám. A zasa zaviazaní týmito službami a darmi nesmieme ťa milovať nedôverčivo a slabo.

Aby si o mne vedel všetko, musíš vedieť, že starý hriešnik nebol razom tak vyvedený z temnôt a tône smrti (porov. Ž 107,14) a nenadýchol sa životodarného vánku, nepoložil razom ruku na pluh (porov. Lk 9,62) a neniesol Pánov kríž (porov. Mt 10,38) tak, aby sme s tým mohli vystačiť do konca, a preto potrebujeme, aby si nám pomáhal svojimi modlitbami. Tvoja odmena sa zväčší aj o tento záslužný čin, ak svojím príhovorom nadľahčíš naše bremená. Veď svätý, ktorý pomáha zápasiacemu – lebo sa neodvážime povedať bratovi –, „bude vyvýšený ako veľké mesto“ (porov. Prís 18,19 [Vg.]).

Na znak jednoty sme poslali tvojej svätosti jeden chlieb, v ktorom sa tají aj pevná jednota Trojice. Tým, že tento chlieb láskavo prijmeš, urobíš ho eulógiou2 (požehnaným chlebom).

1 Adresát listu Alypius bol biskupom v Kartágu a priateľom sv. Augustína. 

2 Chlieb, ktorý zostal z tých, ktoré boli prinesené na slávenie eucharistie; nebol však konsekrovaný, len požehnaný. V patristickej literatúre sa eulógiou prenesene označuje tiež samotné biskupské alebo kňazské požehnanie.

RESPONZÓRIUM Sir 31, 8. 11a. porov. 10

Blahoslavený je boháč, na ktorom niet škvrny, ktorý sa nezháňa za zlatom a neskladá svoju nádej do peňazí a pokladov. * A tak je jeho bohatstvo upevnené v Pánovi.

Veď mohol pochybiť, a nepochybil, spáchať zlo, a neurobil to. * A tak je jeho bohatstvo upevnené v Pánovi.

Modlime sa.

Bože, ty si učinil svätého biskupa Pavlína žiarivým príkladom apoštolskej horlivosti a lásky k chudobným; keď slávime jeho zásluhy, dopraj, prosíme, aby sme napodobňovali aj príklad jeho činorodej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Pozrite tiež:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/874-sv-paulin-z-noly