Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20, Mt 6, 19-23

Labute sú vraj doživotne verné.

Žijú v jednej dvojici. V ZOO urobili experiment. Mali permanentne nadbytok pokrmu. Do ich života to vnieslo totálny chaos. Labute nedokázali sedieť na hniezde, „kradli“ ich iným, nadmieru sa párili, alebo nemali o párenie záujem... Nastal zmätok.

Je to tak aj v ľudskej spoločnosti? Je tu nebezpečenstvo zahltenia bohatstvom. Preto Pán Ježiš upozorňuje: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady... Majetok môže zakaliť náš zrak. Potom nevidíme biedu iných, iba seba a svoje „bohatstvo“.

Pán to vysvetľuje: Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. Bohatstvo môže zastrieť náš zrak.

Náš súčasný pápež František v jednej svojej homílii spomenul, že ak chceme nasledovať Ježiša, musíme sa vzdať kultúry blahobytu a očarenia časnosťou. Máme si urobiť spytovanie svedomia ohľadom bohatstva, ktoré nám bráni priblížiť sa k Ježišovi. Bohatstvo a to, čo vlastníme, je prekážkou, sťažuje cestu do Božieho kráľovstva. A každý z nás má svoje bohatstvo. Stále je niečo, čo nám bráni ísť bližšie k Ježišovi. Je potrebné nájsť to. Všetci si musíme urobiť spytovanie svedomia o tom, čo je tým našim bohatstvom, tou skutočnosťou, ktorú vlastníme a ktorá nám bráni priblížiť sa na ceste života k Ježišovi.

Je isté, že my všetci ako deti našej doby, sme ovplyvnení súčasným spôsobom života spoločnosti. Súčasná spoločnosť sa silno viaže na dva postoje, ktoré sú tým nebezpečným bohatstvom, prekážkou na ceste k Bohu. Prvým postojom je kultúra blahobytu a pohodlia, ktorá nás robí málo odvážnymi, lenivými a sebeckými. Blahobyt nás ochromuje, je to isté znecitlivenie, anestézia. Akoby sme si povedali v duši: Je dobré nasledovať Pána, ale iba do istej miery.

Druhým postojom, ktorý predstavuje druhé nebezpečné bohatstvo našej kultúry, postoj, ktorý nám bráni kráčať bližšie za Ježišom, je to očarenie časnosťou. Sme zamilovaní do časnosti. Definitívne, konečné ponuky, ktoré nám dáva Ježiš, sa nám nepáčia. Páči sa nám časnosť, pretože máme strach z Božieho času, z toho, čo príde, čo je definitívne.

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 17.6.2022

Pozrite tiež tieto linky:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/282-piatok-11-tyzdna-2

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/779-piatok-11-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3034-piatok-11-tyzdna-21