Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

1 Kr 21, 1-16, Mt 5, 38-42

 Rád si pozriem ak mám možnosť prípady komisára Maigreta.

Páči sa mi jeho veľkorysosť a odpúšťanie zblúdeným. Uvedomujem si, že ja by som bol k ním tvrdší a dal by som im aspoň „hubovú polievku“. Domnieval som sa, že autorom je citná žena. Pritom je to belgický spisovateľ Georgesa Simenon. Domnievam sa, že autor je dosť evanjeliový.

Ježiš povedal svojim učeníkom aj nám; No ja vám hovorím: Neodporujte zlému... Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé... Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

Má to súvis s vyššie uvedeným? Čiastočne áno. Ježiš vyzýva k veľkorysosti, odpusteniu, ale ide ešte ďalej. Komisár Maigret bol veľkorysý  k tým, ktorí ho neobmedzovali, neochudobňovali (požičaním)...; od nás žiada Ježiš viac.

Skúsme sa psychologicky nadstaviť na Ježišove požiadavky tým, že ich nazveme „Kľúč k víťazstvu“. Ak totiž horlivo bojujeme so zlom, môžeme spôsobiť rany okoliu i sebe samému. Preto dostávame slovo o neodporovaní voči zlému. Plnením Ježišových požiadaviek sa uchránime pred zlom. Nemyslieť si, že vďaka svojmu zápalu zvíťazíme nad zlom, je sebaklam. Nie sme v stave zvíťaziť nad zlom podobným zlom, avšak môžeme zastaviť zlo jeho nešírením. Môžeme rozmnožovať okolo seba dobro...

A čo je úžasné na tom? Podľa slov Pána Ježiša nasledujeme Nebeského otca: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 13.5.2022

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/286-pondelok-11-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1324-pondelok-11-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1762-pondelok-11-tyzdna-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2186-pondelok-11-tyzdna-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2583-pondelok-11-tyzdna-20